Przemysłowa Tomografia Komputerowa

BOSELLO High Technology udoskonaliło radioskopowe rozwiązania badań nieniszczących (NDT) nowoczesnym rozwiązaniem jakim jest Tomografia Komputerowa (CT). Jest to bardzo elastyczne i szybkie narzędzie dające analizie rentgenowskiej trzeci wymiar.

Procedura CT wymaga obrotu odlewu o 360 stopni w celu otrzymania "n" dwuwymiarowych obrazów z różnych punktów widzenia. Obrazy te są następnie przetwarzane w celu uzyskania innego zestawu dwuwymiarowych obrazów przedstawiających "plasterki" obiektu. Za pomocą tych obrazów oprogramowanie jest w stanie stworzyć trójwymiarową rekonstrukcję odlewu.

Cały proces, to jest otrzymywanie zdjęć i opracowanie trójwymiarowego modelu, odbywa się w ciągu kilku minut zapewniając rekonstrukcję obiektu. Za pomocą tego modelu możliwe jest dokonywanie pomiarów i identyfikacji ewentualnych wad.

W porównaniu z
klasyczną radioskopią, która w każdym przypadku jest punktem wyjścia do zbierania obrazów do procesu, Tomografia Komputerowa oferuje trzy ważne zalety:

  • Bardzo konkretna reprezentacja zestawu danych na ekranie umożliwiająca obrót trójwymiarowym modelem, chwycenie go, pomiar i "naturalne" oglądanie
  • Informacja nie jest więcej ograniczona do dwóch wymiarów, ale rozszerza się o trzeci wymiar oferując na przykład: zrozumienie na jakiej głębokości znajduje się wada
  • Możliwość bezpośredniego porównania geometrycznego modelu obiektu (CAD) z rekonstruowanym modelem i ocenę różnic w tolerancji

Tomografia Komputerowa może zostać zastosowana w kabinach rentgenowskich typu SRE HEX i SRE MAX firmy BOSELLO High Technology.

Jeżeli aktualny budżet nie umożliwia zakupu od razu Tomografii Komputerowej, to nasi klienci mogą również zamówić kabinę SRE HEX lub SRE MAX, która jest przygotowana do jej zainstalowania w przyszłości.