Stapiarki Elektryczne i Gazowe

Technologia stapiania wykorzystywana jest do przygotowywania próbek, które mają być analizowane za pomocą spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej (XRF) lub spektrometrów z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP).

Wykorzystywana jest w celu zwiększenia precyzji analiz lub/i uwolnienia się od efektów matrycowych w porównaniu do przygotowywania próbek w postaci sprasowanych tabletek.


VITRIOX ELECTRIC

Charakterystyka stapiarki VITRIOX Electric:

 • W pełni automatyczne stapianie próbek od stanu zimnego do stanu zimnego dla 1, 2, 4 lub 6 próbek
 • Najwyższa precyzja (ISO 29581-2 "expert performance") dla wszystkich typów próbek
 • Pełne mikroprocesorowe sterowanie i zapis do 10 różnych programów aplikacyjnych (metod stapiania)
 • Sterowanie wysokotemperaturowe umożliwia zastosowanie metod stapiania z ustawianiem wysokich temperatur
 • Zastosowanie wszystkich typowych mieszanin topników
 • Oprogramowanie w języku polskim

VITRIOX Electric cechy szczególne:

 • Port USB
 • Monitoring naczynek platynowych
 • Opcja dla ICP
 • Wyświetlacz dotykowy
 • Piec z windą od dołu
 • Mieszanie przez rotację (jedyna taka stapiarka na rynku) - 250 obr/min. dwukierunkowe
 • Okno obserwacyjne procesu stapiania
 • Brak części mechanicznych w piecu
 • Uchwyt tygla i podłoga pieca wykonana z ceramiki FLUXinert® (nie występuje agresywne działanie boranu litu, ceramika może być czyszczona rozcieńczonym HCl)
 • Podajnik próbek może obsługiwać do 6 próbek automatycznie
 • Opcja: dostępna dodatkowa pozycja dla ciągłej pracy (załadunek i rozładunek próbek w trakcie programu stapiania)
 • Opcja: pokrywki na tygielki dla lotnych pierwiastków takich jak F, Cl, S
 • Opcja: sufit pieca wykonany z ceramiki FLUXinert®


 

VITRIOX GAS

Charakterystyka stapiarki VITRIOX GAS

 • W pełni automatyczne stapianie próbek od stanu zimnego do stanu zimnego dla 2, 3, 4 lub 6 próbek
 • Łatwy w użytkowaniu ekran dotykowy
 • Pełne sterowanie mikroprocesorowe
 • Kompatybilna ze stapiarką VITRIOX Electric
 • Zapis wielu ustawień aplikacyjnych w metodzie
 • Zapis do 10 różnych programów (metod stapiania)
 • Opcjonalna stacja ICP/AAS dla nadtlenków
 • Bezpieczna obudowa
 • Port USB dla wymiany metod i połączeń serwisowych
 • Oprogramowanie w języku polskim