Szkolenia

Wraz ze współorganizatorem firmą ProEko Oil Sp. z o.o. zapraszamy serdecznie na szkolenia on line!


Szkolenie doskonalające

Ręczne pobieranie próbek produktów naftowych  zgodnie z normą:

PN EN ISO 3170:2006 oraz PN-EN 14275:2013-06

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Ogólne zasady pobierania próbek produktów naftowych.
  2. Pobieranie próbek z cystern kolejowych.
  3. Pobieranie próbek ze zbiorników stacjonarnych.
  4. Techniki pobierania próbek.
  5. Sprzęt do pobierania i transportowania próbek.
  6. Zasady bezpiecznej pracy przy pobieraniu próbek.


Koszt szkolenia wynosi 160,00 PLN netto od jednego uczestnika (minimum 5 uczestników, przy mniejszej ilości uczestników cena ustalana indywidualnie).

Wybór komunikatora i pozostałe aspekty techniczne do uzgodnienia.

Termin szkolenia zostanie ustalony po zgłoszeniu uczestników.