Wzorce PlasmaCALWzorce Kalibracyjne i Weryfikacyjne

Wzorce kalibracyjne PlasmaCAL to pełna gama jedno i wielo pierwiastkowych wzorców kalibracyjnych do spektroskopii plazmowej. 70 wzorców jedno pierwiastkowych jest dostępnych od ręki z magazynu SCP SCIENCE, wszystkie z minimalnym okresem ważności do 21 miesięcy i okresem trwałości 15 miesięcy po otwarciu. Z wyjątkiem wzorców metali ziem rzadkich wzorce PlasmaCAL są dostępne w stężeniach 1000 i 10.000µg/ml w dogodnych rozmiarach butelek 2 x 25 ml, 125 ml i 500 ml. Dodatkowo, unikalne niestandardowe wzorce wielo pierwiastkowe przygotowywane do spełnienia określonych wymagań laboratoriów.

Więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)


Wzorce olejowe CONOSTAN

Conostan® wydział SCP SCIENCE jest wiodącym światowym producentem i dystrybutorem wzorców pierwiastków w oleju oleju oraz pochodnych produktów spektroskopowych.

Wiodącą pozycję w przemyśle Conostan zawdzięcza najwyższej chemii produktów, technologii produkcji i technice mieszania. Produkty Conostan są szeroko stosowane w kalibracji i obsłudze instrumentów analitycznych do analizy pierwiastków w oleju i innych płynów

organicznych.Conostan® jest jedynym źródłem organicznych wzorców metalicznych w historii Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (National Institute Standards and Technology - NIST).

Różnorodność produktów umożliwia wygodne stosowanie ich jako referencyjnych i rutynowe materiałów analitycznych dla AAS, ICP, DCP, XRF, OES z rotrodą oraz innych technik analitycznych.

Wzorce CONOSTANOferowane wzorce:

 • Organiczne jednopierwiastkowe wzorce metaliczne 1000 ppm
 • Organiczne jednopierwiastkowe wzorce metaliczne 100 ppm
 • Organiczne jednopierwiastkowe wzorce metaliczne 5000 ppm
 • Wzorce dodatków metalicznych
 • Wzorce biodiesla
 • Wzorce chloru w oleju
 • Wzorce siarki w oleju, dieslu, ciężkim oleju opałowym/napędowym
 • Czyste oleje bazowe 75/25 i stabilizatory
 • Wzorce testowe dla FTIR
 • Wojskowe wzorce olejowe serii D - JOAP
 • Wzorce wielkości cząstek
 • Roztwory ICP PremiSOLV
 • Wzorce olejowe serii S-12
 • Wzorce olejowe serii S-21
 • Wzorce lepkości

Wzorce jedno pierwiastkowe

Popularne wzorce dostępne dostępne dla spektrometrów ICP i AAS płomieniowych i z kuwetą grafitową. Każdy wzorzec zawiera szczegółowy Certyfikat Analityczny i bezpośrednią zgodność z NIST.

Wzorce:

 • Certyfikat Analizy z aktualną matrycą, składem chemicznym i zgodnością z serią wzorców NIST 3100
 • Kompletna dokumentacja dla celów audytu
 • 2 daty ważności (maksymalnie do 21 miesięcy zamknięte butelki i 15 miesięcy otwarte)
  • Dłuższy okres przydatności dla zamkniętych butelek
 • Natychmiastowa dostępność dla większości popularnych pierwiastków

Prosimy o składanie zapytań na interesujące Państwa wzorce jednopierwiastkowe


Matrycowe Materiały Odniesienia EnviroMAT™ i AgroMAT™

Matrycowe Materiały Odniesienia EnviroMAT™ i AgroMAT™ mogą być nieocenionym elementem każdego laboratoryjnego programu kontroli jakości. Konsensus certyfikacji usuwa jakiekolwiek szanse analitycznego błędu systematycznego. Dostępny jest szeroki zakres matryc.

Każdy materiał odniesienia jest certyfikowany przy wykorzystaniu metod analitycznych z badań między laboratoryjnych.

 • Niezależna weryfikacja w wielu laboratoriach
 • Certyfikat analizy zawierający wartości: certyfikowaną ufność i zakresy tolerancji oraz instrukcję użytkowania
 • Komplet dokumentacji dla celów audytu
 • Każdy CRM firmy SCP Science jest przystępny cenowo

Lepsza cena - więcej kart i wykresów  kontrolnych poprzez częstsze Analizy Kontroli Jakości - większa wiarygodność analityczna i mniejsze niebezpieczeństwo popełnienia błędów

Więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)

Wzorce Testujące Osiągi Instrumentu

Wzorce CRM peCHECK są korzystnymi cenowo wzorcami oceny funkcjonowania instrumentu dla rutynowego badania zgodności analiz. Wzorce te są dostępne dla minerałów, składników odżywczych i substancji stałych w wodzie/ściekach i certyfikowane w ramach kompleksowego testu między laboratoryjnego dostarczającego niezależnej weryfikacji uzyskanej z wielu laboratoriów.

 • Występują w fiolkach 20 ml - nie jest więc konieczne pipetowanie. Wystarczy rozcieńczyć do objętości. Każdy wzorzec rozcieńcza się do 1 litra.
  • Wyeliminowanie źródło potencjalnego błędu, oszczędności czasu dzięki zastosowaniu jednego preparatu
 • Certyfikat analizy zawierający wartość średnią, wartość niepewności i przedział tolerancji
 • Kontrola dokładności laboratorium w prosty i ekonomiczny, sposób
 • Przygotowane w dużych partiach
 • Ten sam numer partii dostępny raz po razie daje możliwość tworzenia wykresów kontroli

Więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)