Firma FLUXANA może wykonać kalibrację na dowolnym Państwa spektrometrze XRF.

Dostępne pakiety kalibracyjne:

 • Sprasowane tabletki
 • Cement, surowce do produkcji cementu, klinkier
 • Minerały i tlenki
 • Szkło i surowce do Produkcji Szkła
 • Pył i popiół
 • Żużel i Pył z filtrów
 • Żelazostopy i proszki metali
 • Pył z ciągłego odlewania stali
 • Pakiet I dla materiałów ogniotrwałych zgodnie z ISO 12677
 • Pakiet II dla materiałów ogniotrwałych węglika krzemu i innych węglików
 • Rudy siarczkowe
 • Polimery
 • Petrochemia