Probówki CODProbówki AccuSPEC COD

Probówki mineralizacyjne AccuSPEC COD są standardowymi 16 mm probówkami, które zostały napełnione odczynnikiem mineralizacyjnym. Roztwór zawiera siarczan rtęci (HgSO4) w celu usunięcia do 2000 ppm interferencji chlorku.

Wystarczy dodać 2 ml próbki do probówki, szczelnie zamknąć nakrętkę i wymieszać zawartość przez kilkukrotne odwrócenie probówki. Umieść fiolki w DigiPREP CUBE, ustaw temperaturę na 150°C i pozostaw do wrzenia na 2 godziny. Po ochłodzeniu do temperatury pokojowej, próbki mogą być mierzone za pomocą spektrometru UV-VIS.

Probówki
AccuSPEC COD są:

  • W pełni kompatybilne z metodami EPA 410.4 i metod 5220
  • Dostępne w trzech zakresach (150 mg/l, 1500 mg/l, 15 000 mg/l)
  • Kompatybilne ze standardowymi reaktorami i spektrofotometrami

W naszej ofercie znajdują się również wzorce ChZT i roztwory kontrolne

Więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)