Wzorce jedno pierwiastkowe AAS i ICP

Popularne wzorce dostępne dostępne dla spektrometrów ICP i AAS płomieniowych i z kuwetą grafitową. Każdy wzorzec zawiera szczegółowy Certyfikat Analityczny i bezpośrednią zgodność z NIST.

Wzorce:

  • Certyfikat Analizy z aktualną matrycą, składem chemicznym i zgodnością z serią wzorców NIST 3100
  • Kompletna dokumentacja dla celów audytu
  • 2 daty ważności (maksymalnie do 21 miesięcy zamknięte butelki i 15 miesięcy otwarte)
    • Dłuższy okres przydatności dla zamkniętych butelek
  • Natychmiastowa dostępność dla większości popularnych pierwiastków

Wzorce jedno pierwiastkowe AAS - więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)

Wzorce jedno pierwiastkowe ICP - więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)