Wzorce Wód Kanadyjskich - Matrycowe Materiały Odniesienia


GŁÓWNE JONY I SKŁADNIKI ODŻYWCZE W WODNYCH MATRYCOWYCH MATERIAŁACH REFERENCYJNYCH

Pojemność: 500 ml

AES-07

Rain Water

lot 0618

CRANBERRY-05

Lake Water

lot 0918

HAMIL-20.2

Harbour Water

lot 0618

ION-96.4

River Water

lot 0618

LETH-13

Drinking Water

lot 0618

LON-07

Natural Lake Water

lot 0618

PERADE-09

Soft River Water

lot 0918

RAIN-12

Rain Water

lot 0918

SUPER-05

Lake Water

lot 0918


OSADY REFERENCYJNE DLA PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH - MATRYCOWE MATERIAŁY REFERENCYJNE

WQB-1

Lake Ontario Sediment

Lot 0918

WQB-4

Blended Lake Ontario

Lot 0618

TH-2

Toronto Harbour

Lot 0618

HR-1

Humber River

Lot 0618

WQB-5

Lake Ontario Sediment

Lot 0918


PIERWIASTKI ŚLADOWE - MATRYCOWE MATERIAŁY REFERENCYJNE

TM-9.2

lot 0918

TM-15.3

lot 0618

TM-23.5

lot 0618

TM-24.4

lot 0918

TM-25.6

lot 0918

TMDA-51.5

lot 0918

TMDA-52.4

lot 0618

TMDA-61.3

lot 0618

TMDA-62.2

lot 0618

TMDA-64.3

lot 0918


Wody referencyjne dla fosforu ogółem zakonserwowane 0,2% kwasem siarkowym

Każdy wzorzec to 5 butelek po 125 ml

Wzorzec

Koncentracja P w mg/l

TP111-1

0,00911

TP111-2

0,00249

TP111-3

0,482

TP111-4

0,396

TP111-5

0,423

TP111-6

0,0474

TP111-7

0,120

TP111-8

0,0264

TP111-9

0,233

TP111-10

0,138

TP112-1

0,0719

TP112-2

0,00422

TP112-3

0,00437

TP112-4

0,0340

TP112-5

0,411

TP112-6

0,209

TP112-7

0,327

TP112-8

0,797

TP112-9

0,00195

TP112-10

0,0147