Modyfikatory Matrycy

Modyfikatory Matrycy umożliwiają optymalizację warunków analitycznych, aby zapewnić lepsze warunki pomiarowe i lepsze limity detekcji spektrometrom absorpcji atomowej z kuwetą grafitową (GFAA). Oprócz dostosowanych do potrzeb klienta kompozycji dostępne są wszystkie najczęściej używane produkty.


Modyfikatory Matrycy

  • Przygotowane z materiałów wyjściowych o czystości 99,999 %
    • Bardzo niski poziom zanieczyszczeń metalicznych w końcowym roztworze
  • Dostępne niestandardowe preparaty dostosowane do potrzeb klienta
    • Przeznaczone do konkretnych lub specyficznych zastosowań
  • Kompletny Certyfikat Analizy z rzeczywistym składem chemicznym i poziomem zanieczyszczeń metalicznych
    • Kompletna dokumentacja dla celów audytu

Więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)