Neonikotynoidy

Neonikotynoidy to grupa ogólnoustrojowych insektycydów rolniczych przypominająca strukturą i mechanizmem działania nikotynę. Chem Service oferuje wiele neonikotynoidów i ciągle dodajemy nowe produkty! Dostarczamy neonikotynoidy i inne chemikalia jako certyfikowane analityczne materiały odniesienia. Są dostępne w postaci czystej, w roztworze, w mieszaninie lub w niestandardowej mieszaninie.