FLUXANA - Twój Dostawca Rozwiązań Aplikacyjnych XRF


Wprowadzenie

Klientami FLUXANY są użytkownicy spektrometrów fluorescencji rentgenowskich (XRF). Ta metoda spektroskopowa jest stosowana do analizy pierwiastkowej, ponieważ umożliwia określenie składników nieorganicznych w substancji/produkcie. Metoda jest stosowana w całym sektorze zapewnienia jakości, a także w instytucjach i organach, które monitorują zgodność z przepisami.

Dostarczamy wszystkim użytkownikom XRF wszelkie rodzaje akcesoriów, takie jak kubki, folie, chemikalia i wzorce kalibracyjne. Dodatkowo oferujemy szeroką gamę urządzeń do przygotowywania próbek, w tym stapiarki, młynki i prasy.

Aby wspierać naszych klientów, oferujemy także komercyjną analizę XRF, produkcję nowych materiałów referencyjnych oraz wdrożenie testów biegłości. Oprócz wykorzystania naszych produktów w połączeniu z analizą fluorescencji rentgenowskiej nasi klienci potrzebują coraz większej wsparcia w praktycznym zastosowaniu tych metod. Z tego powodu oferujemy klientom możliwość utworzenia pełnej metody analitycznej, w tym wprowadzenie metodologii na miejscu w laboratorium klienta. W przeszłości usługi te były głównie wymagane przez przemysł cementowo-wydobywczy. Teraz jednak oferujemy te usługi wszystkim użytkownikom XRF - na całym świecie. Oferowane są również szkolenia, w tym teoretyczne podstawy technologii XRF i jej praktyczne zastosowania.

Laboratorium analityczne, sprzedaż, wsparcie i marketing

Siedziba FLUXANA mieści się w Bedburg-Hau w Dolnym Nadrenii. Tu znajduje się Dział Badań i Rozwoju nowych metod badawczych do analizy fluorescencji rentgenowskiej w ramach analiz zewnętrznych, a także zewnętrznych usługi w zakresie fluorescencji rentgenowskiej. W Bedburgu-Hau znajdziesz także magazyn centralny magazynowy, a także pomieszczenia dla szkoleń i seminariów dla klientów. Stąd również jest organizowany również serwis urządzeń do przygotowywania próbek.

Produkcja urządzeń do przygotowywania próbek

FLUXANA posiada również zakład w Kleve w Dolnej Nadrenii. W zakładzie tym są produkowane i rozwijane urządzenia do przygotowywania próbek do analizy fluorescencji rentgenowskiej.

Produkcja szkła specjalnego

Kolejnym zakładem jest Ilmenau, Thüringen. Są tam produkowane wyroby szklane XRF zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami naszych klientów. Szkło to jest używane do monitorowania stabilności przyrządów XRF.