Przetwarzanie Obrazu RTG - System High Dynamic Imaging (High Dynamic Range)

Nowe oprogramowanie do przetwarzania obrazu z funkcją HDI (HDR) - dynamicznego przetwarzania obrazów zostało opracowane z trzech powodów:

  • zapewnić najlepsze narzędzie do otrzymywania obrazów radioskopowych - oprogramowanie obsługuje teraz dwa cyfrowe urządzenia do rejestracji obrazu, kamerę o rozdzielczości 1000 x 1000 i dynamice 12 bitów oraz panel płaski o rozdzielczości 1024 x 1024 i zakresie  dynamicznym 16 bitów
  • zapewnić szeroki zakres funkcji, aby pomóc operatorowi identyfikować, oceniać i oznaczać wady - wszystkie poprzednie funkcje zostały zaimplementowane i udoskonalone, a ponadto dodano nowe funkcje, aby zaspokoić wymagania naszych klientów
  • sprawić, aby obsługa była łatwa i intuicyjna - interfejs został skonstruowany w celu współpracy z ekranem dotykowym monitora i sterowaniem, które może być łatwo aktywowane i identyfikowane, oprogramowanie może być dostarczone jako produkt samodzielny lub całkowicie zintegrowane z oprogramowaniem kabin SRE MAX i SRE HEX, dostępny jest w trzech wersjach (Base, Plus i Extreme) tak, aby spełnić wszystkie wymagania klientów

Identyfikacja WADY

Z pomocą operatora system może zidentyfikować wady i ich obszary.

Powiększenie
Dwukrotne powiększenie może zostać wyodrębnione nad obraz w celu wprowadzenia lokalnej korekcji gamma.

Uwagi
Szeroki zakres figur geometrycznych i tekstów pozwala operatorowi komentować obrazy radioskopowe.

Czujnik Ruchu
Automatyczne zmniejszenie szumu stosuje się dla obrazów odlewu będącego w ruchu

HDI - Dynamiczne Przetwarzanie Obrazu

Wykonywana przez operatora manualna kontrola radioskopowa jest nadal istotna w wielu zastosowaniach, w związku z tym niezbędne jest posiadanie nowych narzędzi, które mogą pomóc ludzkiemu osądowi.

Dwa główne problemy, które dotykają kontroli manualnej to:

  • Stała obecność szumu obrazu radioskopowego wyświetlanego operatorowi powoduje dyskomfort i zwiększa trudności w wykrywaniu małych nieciągłości (wad odlewniczych)
  • ciągła konieczność dostosowania energii promieniowania rentgenowskiego w zależności od grubości materiału tak, aby uniknąć efektów rozmazywania (przejaskrawienia) lub w celu przeniknięcia promieniowaniem większej grubości

BOSELLO High Technology proponuje jedno rozwiązanie obydwu problemów - narzędzie HDI. Zostało ono stworzone dla najnowszej generacji cyfrowych paneli płaskich w celu przetwarzania, wizualizacji i wydobycia przez oprogramowanie wszystkich szczegółów obrazu. Cyfrowy panel płaski wytwarza sekwencję obrazów do 30 klatek na sekundę z bardzo niskim poziomem szumów i informacją 200 razy bardziej obszerną niż standardowe rozwiązanie wzmacniacza obrazu i kamery. Kolejną zaletą jest brak jakichkolwiek zniekształceń, obraz jest geometrycznie prawidłowy.
W celu wyodrębnienia wszystkich zmian jasności dla oczu operatora, oprogramowanie przetwarza każdy obraz przed wyświetleniem go na ekranie. Dlatego też technika HDI umożliwia wykonywanie standardowej kontroli z najwyższą jakością wizualną.

Obraz z cyfrowego panelu płaskiego bez żadnych manipulacji oprogramowania

  - brak szumu

  - możliwość kontroli małej i dużej grubości naraz

  - brak zniekształceń geometrycznych

W tym obrazie obecne są pewne nieciągłości, a oprogramowanie pomoże wydobyć wszystkie informacje w celu uzyskania wyższej jakości obrazu.

Obraz z cyfrowego panelu płaskiego po obróbce oprogramowania

  - wydaje się, że odlew przezroczysty

  - pojawiają się na obrazie ukryte szczegóły

  - operator nie musi wciąż zmieniać wielkości promieniowania

  - obracając odlew operator może wykryć szczegółowe i przestrzenne położenia nieciągłości