Technika pomiarowa dla przemysłu i ochrony środowiska

Spektrometry, kabiny RTG i CT, maszyny pomiarowe, mineralizatory - Anitepo

Firma ANITEPO powstała w celu dostarczania współczesnym przedsiębiorstwom zaawansowanego oprzyrządowania wykorzystywanego do przeprowadzania badań i analiz na potrzeby przemysłowe. Każde oferowane urządzenie laboratoryjne wykorzystywane między innymi w analizie pierwiastkowej, badaniach nieniszczących, preparatyce prób, analizie powłok lub badaniach środowiskowych zostało wykonane przez renomowanych, światowych producentów, w tym ZEISS, BOWMAN, SCP SCIENCE, RIGAKU, FLUXANA czy METAL POWER. Dzięki nim technika pomiarowa stała się dokładniejsza, sprawniejsza, a także prostsza.

Oprócz urządzeń laboratoryjnych udostępniamy także materiały eksploatacyjne, certyfikowane materiały odniesienia / wzorce (wodne, petrochemiczne, olejowe czy metalowe) - odpowiednio dostosowujemy zakresy pierwiastków do wskazanych potrzeb. Spośród naszej obszernej oferty warto także wyróżnić tomografy komputerowe (CT), które stosowane są podczas wykonywania badań nieniszczących w celu przygotowania trójwymiarowego modelu badanej próbki. Oczywiście zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi propozycjami z zakresu techniki pomiarowej bądź do kontaktu, jeżeli pojawią się dowolne pytania.

Na naszą ofertę składają się :

 • Kabiny rentgenowskie i tomografy do badania wad odlewów oraz innych materiałów firmy Carl Zeiss X-Ray Technologies (kiedyś BOSELLO High Technology)
 • Portalowe maszyny pomiarowe ZEISS SPECTRUM
 • Spektrometry iskrowe stacjonarne i przewoźne METAL POWER
 • Analizatory grubości i składu powłok BOWMAN
 • Spektrometry EDXRF firmy RIGAKU
 • Mineralizatory otwarte DigiPREP
 • Materiały eksploatacyjne, wzorce i urządzenia do preparatyki prób - stapiarki VITRIOX i prasy VANEOX dla techniki XRF firmy FLUXANA
 • Szlifierki VANEOX do przygotowywania próbek dla spektrometrów iskrowych i XRF
 • Materiały eksploatacyjne, wzorce i urządzenia do preparatyki prób dla techniki ICP
 • Materiały eksploatacyjne i wzorce dla dla techniki AAS
 • Wzorce olejowe i petrochemiczne firmy CONOSTAN oraz materiały eksploatacyjne dla spektrometrów
 • Wzorce spektralne wielu materiałów dla analiz XRF, ICP, AAS, spektralne wzorce metalowe i chromatografii jonowej i inne
 • Ponad 16.000 produktów z oferty AUXILAB: szkło, plastiki i porcelana laboratoryjna, filtry papierowe, strzykawkowe, wężyki, narzędzia laboratoryjne, wyparki, destylatory, wirówki, miksery, myjki i wiele, wiele innych.
 • Wzorce dla wielu technik analitycznych w tym wzorce robione na życzenie, kwasy, zasady, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki z firmy Brend Kraft
 • CRM-y, materiały odniesienia i wzorce organiczne i nieorganiczne z Chem Service wszystkie z certyfikatem ISO 17025 i ISO 17034
Zapraszamy do odpowiednich działów w celu zapoznania się ze szczegółami oferty lub złożenie zapytania
prev next