Metoda USP 561

Chlorowane pestycydy

Oznaczanie pestycydów w wyrobach pochodzenia botanicznego metodą chromatografii gazowej. Wiele środków botanicznych jest traktowanych jako suplementy diety i podlegają ustawowym przepisom dotyczącym żywności.

Pestycydy fosforowe

Oznaczanie pestycydów w wyrobach pochodzenia botanicznego metodą chromatografii gazowej. Wiele środków botanicznych jest traktowanych jako suplementy diety i podlegają ustawowym przepisom dotyczącym żywności.

Zestawy pyretroidów

Oznaczanie pestycydów w wyrobach pochodzenia botanicznego metodą chromatografii gazowej. Wiele środków botanicznych jest traktowanych jako suplementy diety i podlegają ustawowym przepisom dotyczącym żywności.