Roztwory organiczne dla metod DIN

W naszej ofercie znajdują się roztwory i mieszaniny do identyfikacja i pomiaru pestycydów w wodzie, ściekach i osadach dla następujących standardowych metod DIN:

 • DIN 12673 Standardowa mieszanina chlorofenoli
 • DIN 38407-9Mieszanina benzenu
 • DIN 38407 Mieszanina kwasów bez pestycydów
 • DIN 38407 Mieszanina kwasów halooctowych - 1
 • DIN 38407 Mieszanina pestycydów
 • DIN 38407 Mieszanina materiałów wybuchowych
 • DIN 38407 Mieszanina glifosatu i AMPA
 • DIN38407 Standardowa mieszanina estrów metylowych
 • DIN 38407 Mieszanina nitroaromatyczna
 • DIN 38407 Roztwory PAH Roztwór - Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA
 • DIN 38407 Standardowa mieszanina-1 pestycydów