Technologia analiz próbek wodnych metodą EDXRF na poziomach ppb

Patent: US 7,016,463

Nośnik Ciekłych Próbek Wodnych dla analiz pierwiastków śladowych na poziomie ppb

UltraCarry

Za pomocą opatentowanej technologii UltraCarry firmy Rigaku spektrometr EDXRF typu NEX CG można używać do ilościowej analizy pierwiastków śladowych w roztworach wodnych na poziomie koncentracji ppb. Rutynowa analiza pierwiastkowa zanieczyszczonej wody lub ścieków przemysłowych może być przeprowadzana bez wykorzystania spektrometru absorpcji atomowej (AAS) lub spektrometru z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP). Analizy pierwiastków śladowych oparte na UltraCarry są odpowiednie do stosowania przez obsługę bez specjalnego przygotowania technicznego.

  • Analiza szerokiego zakresu pierwiastków od 11Na do 92U
  • Limity detekcji dla próbek wodnych na poziomie ppb
  • Prosta procedura składająca się z trzech kroków: przeniesienie pipetą próby, osuszenie i pomiar
  • Łatwy w użyciu interfejs użytkownika EZ Analysis NEX CG

Pierwiastkowe analizy śladowe EDXRF tylko od Rigaku

UltraCarry to nowoczesne jednorazowe kuwetki na próbki do analizy metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Kuwetki te używane są do zagęszczenia próbki ciekłej na nośnik próbki stałej, który jest zoptymalizowany do odejmowania szumu tła. Takie rozwiązanie zdecydowanie poprawia stosunek sygnału do szumu prawie o trzy rzędy polepszając dolne granice wykrywalności (LLD lub LOD) i granice oznaczalności (LOQ) dla ciężkich pierwiastków.

Kuwetki na próbki UltraCarry składają się z pierścienia wyposażonego w hydrofobowy film przepuszczający promieniowanie rentgenowskie i centralnego elementu absorpcyjnego. Do rutynowej analizy przy użyciu UltraCarry zalecana jest suszarka próżniowa - Rigaku UltraDry - dostępna jako wyposażenie dodatkowe.