Wzorce PeCHECKWzorce Testujące Osiągi Instrumentu

Wzorce CRM peCHECK są korzystnymi cenowo wzorcami oceny funkcjonowania instrumentu dla rutynowego badania zgodności analiz. Wzorce te są dostępne dla minerałów, składników odżywczych i substancji stałych w wodzie/ściekach i certyfikowane w ramach kompleksowego testu między laboratoryjnego dostarczającego niezależnej weryfikacji uzyskanej z wielu laboratoriów.
  • Występują w fiolkach 20 ml - nie jest więc konieczne pipetowanie. Wystarczy rozcieńczyć do objętości. Każdy wzorzec rozcieńcza się do 1 litra.
    • Wyeliminowanie źródło potencjalnego błędu, oszczędności czasu dzięki zastosowaniu jednego preparatu
  • Certyfikat analizy zawierający wartość średnią, wartość niepewności i przedział tolerancji
  • Kontrola dokładności laboratorium w prosty i ekonomiczny, sposób
  • Przygotowane w dużych partiach
  • Ten sam numer partii dostępny raz po razie daje możliwość tworzenia wykresów kontroli

Więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)