Wzorce ICOdczynniki i Wzorce dla Chromatografii Jonowej

Chromatografia jonowa jest istotnym elementem analizy nieorganicznej. Dostępnetradycyjne wzorce kalibracyjne i eluenty, a także rozwiązania niestandardowe. Dostępny jest szeroki zakres wzorców kalibracyjnych anionów i kationów do 1000µg/ml.

  • Pełen Certyfikat Analizy wraz z powiązaniem z NIST
  • Eluentów dostępne jako koncentraty lub roztwory robocze
  • Dostępne nie standardowe wzorce wielo pierwiastkowe
  • Oszczędność czasu i pracy poprzez zakup gotowego wzorca kalibracyjnego
  • Kompletna dokumentacja dla celów audytu
  • Eluenty przygotowane zgodnie ze sztywną specyfikacją; mniejsza zmienność bazowa
  • Wzorce zgodne ze specyfikacją klienta

Więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)