Wzorce olejowe CONOSTAN

Conostan® wydział SCP SCIENCE jest wiodącym światowym producentem i dystrybutorem wzorców pierwiastków w oleju oleju oraz pochodnych produktów spektroskopowych.

Wiodącą pozycję w przemyśle Conostan zawdzięcza najwyższej chemii produktów, technologii produkcji i technice mieszania. Produkty Conostan są szeroko stosowane w kalibracji i obsłudze instrumentów analitycznych do analizy pierwiastków w oleju i innych płynów organicznych.

Conostan® jest jedynym źródłem organicznych wzorców metalicznych w historii Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (National Institute Standards and Technology - NIST).

Różnorodność produktów umożliwia wygodne stosowanie ich jako referencyjnych i rutynowe materiałów analitycznych dla AAS, ICP, DCP, XRF, OES z rotrodą (np. Spectroil, MOA) oraz innych technik analitycznych.

Wzorce CONOSTANOferowane wzorce:

 • Jedno pierwiastkowe wzorce metali 1000 ppm
 • Jedno pierwiastkowe wzorce metali 100 ppm
 • Jedno pierwiastkowe wzorce metali 5000 ppm
 • Wzorce dodatków metalicznych
 • Wzorce biodiesla
 • Wzorce chloru w oleju
 • Wzorce siarki w oleju
 • Wzorce siarki w lekkim oleju opałowym i napędowym
 • Wzorce siarki w ciężkim oleju opałowym i napędowym (dieslu)
 • Czyste oleje bazowe 75/25 i stabilizatory
 • Wzorce testowe dla FTIR
 • Wojskowe wzorce olejowe serii D - JOAP
 • Wzorce wielkości cząstek dla automatycznych liczników cząstek
 • Roztwory ICP PremiSOLV do rozcieńczania próbek
 • Wzorce olejowe wielo pierwiastkowe serii S-12
 • Wzorce olejowe wielo pierwiastkowe serii S-21
 • Wzorce lepkości
 • Wzorce TAN - wzorce liczby kwasowej
 • Wzorce TBN - wzorce liczby zasadowej

Wszystkie wzorce Conostan są produkowane zgodnie z ISO 17025 i ISO 17034.