Certyfikowane materiały referencyjne (CRM) / wzorce do spektrometrów iskrowych

Metal Power akredytowanym producentem certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) w zakresie metali stałych. Oferujemy szeroką, stale poszerzaną gamę certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) i wzorców do ustawiania spektrometrów (SUS), również tych, które są zwykle uważane za trudne do wykonania, np. żeliwa, żeliwa sferoidalnego i aluminium. Certyfikowane materiały odniesienia (CRM) są wytwarzane przy użyciu zaawansowanych technik w celu uzyskania jednorodności i zapewnienia najwyższej jakości w różnych gatunkach stopów żelaznych i nieżelaznych.

Certyfikowane materiały odniesienia (CRM), zwane również wzorcami, to bloki metalowe, które są dostarczane z certyfikatami wskazującymi na stężenia poszczególnych ich składników wraz z poziomami niepewności. Jednak CRM to nie tylko ułatwienie, uprzyjemniające pracę. W rzeczywistości, dla użytkowników spektrometrów (OES, XRF itp.) Certyfikowane Materiały Odniesienia (CRM) są koniecznością,w wielu sytuacjach dostarczając danych o wartości nie do przecenienia. Certyfikowane, a tym samym identyfikowalne, CRM stanowią jedyny naprawdę niezawodny sposób oceny działania instrumentu, zarówno pod względem dokładności, jak i precyzji. Zastosowanie CRM ze spektrometrami pomaga zatem użytkownikom ocenić jakość analiz ich spektrometrów, a także pomaga w rozwiązywaniu wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z certyfikatami materiałowymi. Rzeczywiście, użytkownicy spektrometrów powinni posiadać próbki CRM, obejmujące cały zakres produkowanych i testowanych przez nich materiałów - dające gwarancję jakości w całym zakresie! Znając znaczenie i kluczowy charakter certyfikowanych materiałów odniesienia dla spektrometrów w przemyśle metalowym, firma Metal Power, za pośrednictwem naszego działu laboratoryjnego, rozpoczęła ich produkcję. Aby zapewnić klientom jak największą wartość dodaną, opracowaliśmy naszą ofertę, koncentrując się na standardach jakościowych, które zapewnią klientom największą wartość bez angażowania zbyt wysokich kosztów. Koszty te często powstrzymywały użytkowników przed zakupem próbek certyfikowanego materiału odniesienia (CRM), zmuszając ich w zamian do polegania wyłącznie lub w dużej mierze na wzorcach wewnętrznych lub procedurach kontroli.

Nasz dział CRM działa zgodnie z ILAP (Programem Akredytacji Międzylaboratoryjnej, Inter-Laboratory Accreditation Program) i posiada systemy badań zgodne z ISO 17025. Przestrzegamy również wytycznych ISO 30-35 w zakresie produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM). Do każdego CRM dołączony jest Certyfikat Analizy podający Certyfikowane Wartości Pierwiastków, Odchylenia Standardowe i Niepewność, wraz z wartościami z analiz międzylaboratoryjnych.
 
Oferta naszego działu certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRMD) obejmuje:
1. Próbki certyfikowanego materiału odniesienia (CRM) w formie sześciennej / cylindrycznej
2. Standardy konfiguracyjne w formie sześciennej i cylindrycznej
3. Próbkic ertyfikowanego materiału odniesienia (CRM) w formie wiórów
4. Próbki materiałów referencyjnych Power Metal z certyfikatem (CRM) - wkrótce na rynku

Oferujemy zarówno certyfikowany materiał odniesienia (CRM), jak i próbki do ustawień spektrometrów(SUS) z szerokiej gamy metali, w tym

  1. Materiały żelazne CRM i SUS dla wszystkich rodzajów stali (niskostopowych, węglowych, nierdzewnych itp.), żeliwa / żeliwa sferoidalnego
  2. Materiały nieżelazne CRM i SUS czystych metali, a także stopów aluminium, niklu, kobaltu, cynku, tytanu ołowiu itp.