Lampy Photron z katodą wnękową (HCL)

Lampy z z katodą wnękową (HCL) produkowane przez Photron (Australia) są projektowane i wytwarzane w celu spełnienia wszystkich poniższych fundamentalnych wymagań dla źródeł linii spektralnych:

 • Intensywna emisja linii rezonansowych (pochodnych stanu podstawowego).
 • Wąska szerokość linii dla maksymalnej czułości i liniowości.
 • Minimalna interferencja widmowa z emisji ciągłej, obecnej w katodzie.
 • Szybkie nagrzewanie w celu uzyskania stabilnej długoterminowej emisji światła.
 • Bezgłośna praca. + długi okres eksploatacji i 5-letni okres trwałości magazynowej.
 • Materiały i geometria katody umożliwiają osiągnięcie łącznie czystości spektralnej i odpowiedniej prędkości rozpylania.

(Wysoka częstotliwość rozpylania zapewnia wysoką intensywność kosztem żywotności lampy, czułości i liniowości).

Korekta tła SMITH-HIEFTJE

Lampy Photron zostały przetestowane i mogą również z powodzeniem pracować, jako lampy specjalnie dla tej techniki, jednak ze względu na zastosowany impuls wysokiej energii niektóre elementy będą zużywane z większą szybkością, skracając żywotność lampy.

Z chęcią dobierzemy dla Państwa odpowiednią lampę do Państwa spektrometru. Prosimy tylko o podanie pierwiastka lub pierwiastków, czy lampa ma być kodowana, czy nie oraz producenta i model spektrometru AAS - formularz poniżej lub wyślij e-mail.

 

Lampy jednopierwiastkowe

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące lampy jednopierwiastkowe kodowane i niekodowane:

 • Ogólnego przeznaczenia dla wielu spektrometrów: niekodowane, średnica 37 mm, 2 piny - serii P800
 • Kodowane dla Agilent / GBC / Varian, średnica 37 mm, 4 Piny, baza oktalna - serii P800C - dla spektrometrów takich jak: Agilent 240 AA, 240FS AA, 240Z AA, 280FS AA, 280Z AA, 55B AA, AA Duo, AA3000, AA1275, AA1475, AA275, AA400, AA475, AA775, AA875, AA975 i wszystkich spektrometrów GBC Scientific SpectrAA.
 • Kodowane dla Thermo Fisher / Unicam, średnica 37 mm, 7 Pinów - serii P800UC - dla spektrometrów takich jak: 3300 AAS, 3400 AAS, 3500 AAS, ICE 3300, ICE 3400, ICE 3500
 • Niekodowane dla Perkin Elmer, średnica 51mm, 9 Pinów - serii P900 dla spektrometrów Perkin Elmer kompatybilnych ze średnicą 51mm lub 2" o  9 Pinowej bazie (starsze spektrometry Perkin Elmer). Jeśli potrzebujesz lamp pasujących do instrumentów Perkin Elmer, które obsługują lampy kodowane zobacz naszą serię lamp kodowanych P900C o średnicy 51 mm, 12-pinowych
 • Kodowane dla Perkin Elmer, średnica 51mm, 12 Pinów - serii P900C dla spektrometrów Perkin Elmer kompatybilnych ze średnicą 51mm lub 2" o 12 Pinowym wtyku przeznaczone dla nowszych instrumentów Perkin Elmer takich jak: SIMAA6000, 5100(PC), 4110ZL, 4100, 4100ZL, 3300, 2100, 1100(B).
 • Kodowane dla Perkin Elmer, średnica 51mm, 4 Piny bez kabla- serii P900LL przeznaczone dla instrumentów Perkin Elmer takich jak: PinAAcle 500, PinAAcle 900, AAnalyst 200, AAnalyst 400 AAnalyst 100, AAnalyst 300, AAnalyst 600, AAnalyst 700 and AAnalyst 800.

Lampy Wielopierwiastkowe

 • Seria P500 / P5-00XX / P87X - dla wszystkich AAS (37 mm lub 1.5")
  • tutaj znajdziecie Państwo wiele kombinacji pierwiastków
 • Seria P600 / P6-00XX - dla spektrometrów Perkin Elmer (51 mm lub 2")
  • tutaj znajdziecie Państwo wiele kombinacji pierwiastków
 • Seria P97XLL - dla spektrometrów Perkin Elmer (51 mm, 4 Piny bez kabla, kodowane)
  • P970LL - Ca / Mg
  • P971LL - K / Na
  • P973LL - Cr / Co / Cu / Fe / Mn / Ni
 • Seria P87XC & P5XXC - dla spektrometrów Agilent / Varian AAS (37 mm, 4 Piny, kodowane)
  • P5-0005C - Ag / Cd / Pb / Zn
  • P873C - kodowana dla Agilent - Cr / Co / Cu / Fe / Mn / Ni
  • P570C - Cr / Cu / Fe / Ni / Ag
  • P870C - kodowana dla Agilent - Ca / Mg
 • Seria P87XUC i P5XXUC - kodowana dla Thermo Fisher / Unicam (37 mm, 7 Pinów)
  • P872UC - kodowana dla Thermo Fisher / Unicam - Cu / Zn
  • P871UC - kodowana dla Thermo Fisher / Unicam - K / Na
  • P538UC - kodowana dla Thermo / Unicam - Cr / Cu / Mn / Ni
  • P587UC - kodowana dla Thermo / Unicam - Cr / Cu
  • P585UC - kodowana dla Thermo / Unicam - Cu / Fe / Mn
  • P551UC - kodowana dla Thermo / Unicam - Cr / Ni
  • P532UC - kodowana dla Thermo / Unicam - Fe / Mn / Ni
  • P870UC - kodowana dla Thermo Fisher / Unicam - Ca / Mg

Lampy aplikacyjne

Ten nowy produkt ma 6 pojedynczych katod w jednej kopercie. Zapewnia to albo 6 pojedynczych pierwiastków o tej samej czystości i intensywności widmowej, co lampa jednopierwiastkowa lub 2 lub więcej pierwiastków na katodę, co pozwala wielu laboratoriom analitycznym zapewnić posiadanie całego zakresu ich pierwiastków w lampie o dłuższej żywotności.

Wybierz spośród 11 standardowych lamp aplikacyjnych:

 • P406 - Cr / Cu / Fe / Ni / Pb / Zn
 • P401 - As / Cd / Hg / Pb / Se / Tl
 • P402 - Al / Fe / Ni / Si / Ti / V
 • P411 - AsPb / SeSn / TlAg / CdZn / Hg / CrCoCuFeMnNi
 • P409 - Al / Cu / Mn / Pb / Sn / Zn
 • P408 - Al / Bi / Mn / Na / Si / V
 • P407 - Co / Cr / Cu / Mn / Mo / Ni
 • P405 - Ca / Cu / K / Mg / Na / Zn
 • P404 - Al / Cu / Fe / Mg / Mn / Ni
 • P403 - As / Cu / Au / Pb / Ag / Zn

Istnieje również możliwość zamówienia lampy o symbolu P410, która zostanie wyprodukowana na Państwa indywidualne potrzeby.

Możliwie pierwiastki do w wyboru w różnych kombinacjach:

Al * As * Ag * Au * B * Be * Bi * Cd * Ca * Ce * Cr * Ca * Cr **Co * Cu * Dy * Er * Fe * Gd Ga * Ge * Hf * Ho * In * Ir * La * Li * Lu * Mg * Mn * Mo * Mn * Mo * Na * Nd * Ni * Nd * Ni * Nb * Os * P * Pd * Pt * Pr *Re * Rh * Ru * Sm * Sc * Se * Sn * Si * Ta **Te * Tb * Th * Ti * Tm * W **U * V * Yb Y * Zn * Zr * Ca/Mg * Cu/Zn * 6-Multi

Pierwiastki dostępne tylko jako lampy jednokatodowe:

Ba * Cs * Hg * K * Na/K * Rb * Sr

Super lampy

Zastosowanie

Super Lampa - źródło ostrej linii wysokiej intensywności do spektroskopii AAS i AFS  jest szczególnie zalecana do następujących oznaczeń w spektroskopii absorpcji atomowej:

 • Pierwiastki z widmami rezonansowymi w dalekim UV, gdzie wydajność spektrometru jest zmniejszona: na przykład As i Se
 • Pierwiastki o złożonych widmach, w których linia wzmocnionego rezonansu zmniejsza interferencję promieniowania tła, umożliwiając stosowanie szerokich szczelin, co jeszcze bardziej redukuje sygnał do szumu: na przykład Ni i Fe
 • W przypadku oznaczeń na granicy wykrywalności lub w jej pobliżu, w niektórych przypadkach można osiągnąć 10-krotną poprawę granicę wykrywalności.
 • Lampa ta wytwarza intensywne widma o wąskich szerokościach linii.

Super lampy są również stosowane w spektroskopii fluorescencji atomowej.

Super lampy Photron zapewniają wzrost intensywności w porównaniu ze standardowymi lampami z katodami wnękowymi, a ponadto zapewniają znaczną poprawę czułości dzięki wąskiej i nieabsorbującej wytwarzanej linii. Warto zauważyć, że w przypadku pierwiastków, które łatwo ulegają samoabsorpcji w standardowych lampach Photron z katodą wnękową (As, Sb, Cd, Pb, Tl, Zn), nie są tak samoabsorpcyjne jak w lampie fotonowej. Kolejną zaletą ulepszenia tłumienie linii jonowych blisko linii rezonansowej w Superlampie Ni, co skutkuje znacznie większą poprawą czuułosci linią i liniowości.

Wszystkie super lampy wymagają zasilacza Photron Powersupply (P200) i odpowiednich adapterów do spektrometrów.

Super Lampa - 3V niekodowana, 37 mm (zwiększone rozładowanie HCL:

 • P808S - Super lampa - Cd
 • P828S - Super lampa - Pb
 • P802S - Super lampa - Sb
 • P849S - Super lampa - Se
 • P836S - Super lampa - Ni
 • P826S - Super lampa - Fe
 • P874S - Super lampa - P
 • P857S - Super lampa - Tl
 • P855S - Super lampa - Te
 • P832S - Super lampa - Mn

Super Lampa - 10 V niekodowana, 37 mm (zwiększone rozładowanie HCL):

 • P828S-10V - Super lampa - Pb
 • P873S-10V - 6 Multi Super lampa - Cr / Co / Cu / Fe / Mn / Ni
 • P836S-10V - Super lampa - Ni
 • P803S-10V - Super lampa - As
 • P874S-10V - Super lampa - P
 • P855S-10V - Super lampa - Te
 • P849S-10V - Super lampa - Se
 • P832S-10V - Super lampa - Mn
 • P826S-10V - Super lampa - Fe

Super Lampa - kodowana 3 V, 37 mm (zwiększone rozładowanie HCL):

 • P849SC - Super lampa - Se
 • P802SC - Super lampa - Sb
 • P803SC - Super lampa - As
 • P873SC - 6 Multi Super lampa - Cr / Co / Cu / Fe / Mn / Ni
 • P874SC - Super lampa - P
 • P855SC - Super lampa - Te
 • P836SC - Super lampa - Ni
 • P832SC - Super lampa - Mn
 • P828SC - Super lampa - Pb
 • P826SC - Super lampa - Fe

Super Lampa - kodowana 10 V, 37 mm (zwiększone rozładowanie HCL)

 • P802S-10V - Super lampa - Sb
 • P873S-10C - 6 Multi Super lampa - Cr / Co / Cu / Fe / Mn / Ni
 • P855S-10C - Super lampa - Te
 • P828S-10C - Super lampa - Pb
 • P803S-10C - Super lampa - As
 • P874S-10C - Super lampa - P
 • P857S-10C - Super lampa - Tl
 • P849S-10C - Super lampa - Se
 • P836S-10C - Super lampa - Ni
 • P832S-10C - Super lampa - Mn
 • P826S-10C - Super lampa - Fe
 • P802S-10C - Super lampa - Sb

Z chęcią dobierzemy dla Państwa odpowiednią lampę do Państwa spektrometru. Prosimy tylko o podanie pierwiastka lub pierwiastków, czy lampa ma być kodowana, czy nie oraz producenta i model spektrometru AAS:


Lampy HCLLampy z katodą wnękową (HCL) do spektrometrów absorpcji atomowej (AAS) z SCP SCIENCE

Posiadamy szeroki wybór niekodowanych lamp z katodą wnękową HCL od znanego i powszechnie stosowanego producenta lamp HCL firmy SCP SCIENCE jako bezpośrednie zamienniki lamp od producentów spektrometrów. Dostępne są w dwóch rozmiarach standardowych: o średnicy 2,0" i o średnicy 1,5".

Lampy HCL do spektrometrów AAS firm:

 • Perkin Elmer
 • Thermo TJA / Unicam
 • Varian / Agilent
 • GBC
 • Hitachi
 • Shimadzu