Wzorce PlasmaCALWzorce Kalibracyjne i Weryfikacyjne

Wzorce kalibracyjne PlasmaCAL to pełna gama jedno i wielo pierwiastkowych wzorców kalibracyjnych do spektroskopii plazmowej. 70 wzorców jedno pierwiastkowych jest dostępnych od ręki z magazynu SCP SCIENCE, wszystkie z minimalnym okresem ważności do 21 miesięcy i okresem trwałości 15 miesięcy po otwarciu. Z wyjątkiem wzorców metali ziem rzadkich wzorce PlasmaCAL są dostępne w stężeniach 1000 i 10.000µg/ml w dogodnych rozmiarach butelek 2 x 25 ml, 125 ml i 500 ml. Dodatkowo, unikalne niestandardowe wzorce wielo pierwiastkowe przygotowywane do spełnienia określonych wymagań laboratoriów.

Więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)


CONOSTANWzorce olejowe CONOSTAN

Conostan® wydział SCP SCIENCE jest wiodącym światowym producentem i dystrybutorem wzorców pierwiastków w oleju oleju oraz pochodnych produktów spektroskopowych.

Wiodącą pozycję w przemyśle Conostan zawdzięcza najwyższej chemii produktów, technologii produkcji i technice mieszania. Produkty Conostan są szeroko stosowane w kalibracji i obsłudze instrumentów analitycznych do analizy pierwiastków w oleju i innych płynów organicznych.

Conostan® jest jedynym źródłem organicznych wzorców metalicznych w historii Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (National Institute Standards and Technology - NIST). 

Różnorodność produktów umożliwia wygodne stosowanie ich jako referencyjnych i rutynowe materiałów analitycznych dla AAS, ICP, DCP, XRF, OES z rotrodą oraz innych technik analitycznych.

Wzorce CONOSTAN Oferowane wzorce:

 • Organiczne jedno pierwiastkowe wzorce metaliczne 1000 ppm
 • Organiczne jedno pierwiastkowe wzorce metaliczne 100 ppm
 • Organiczne jedno pierwiastkowe wzorce metaliczne 5000 ppm
 • Wzorce dodatków metalicznych
 • Wzorce biodiesla
 • Wzorce chloru w oleju
 • Wzorce siarki w oleju
 • Czyste oleje bazowe 75/25 i stabilizatory
 • Wzorce testowe dla FTIR
 • Wojskowe wzorce olejowe serii D
 • Wzorce wielkości cząstek
 • Roztwory ICP PremiSOLV
 • Wzorce olejowe serii S-12
 • Wzorce olejowe serii S-21
 • Wzorce lepkości

Wzorce jedno pierwiastkowe

Popularne wzorce dostępne dostępne dla spektrometrów ICP i AAS płomieniowych i z kuwetą grafitową. Każdy wzorzec zawiera szczegółowy Certyfikat Analityczny i bezpośrednią zgodność z NIST.

Wzorce:

 • Certyfikat Analizy z aktualną matrycą, składem chemicznym i zgodnością z serią wzorców NIST 3100
 • Kompletna dokumentacja dla celów audytu
 • 2 daty ważności (maksymalnie do 21 miesięcy zamknięte butelki i 15 miesięcy otwarte)
  • Dłuższy okres przydatności dla zamkniętych butelek
 • Natychmiastowa dostępność dla większości popularnych pierwiastków

Wzorce jedno pierwiastkowe AAS - więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)

Wzorce jedno pierwiastkowe ICP - więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)


Wzorce AgroMAT i EnviroMATCRM - Certyfikowane Materiały Odniesienia EnviroMAT™ i AgroMAT™

Certyfikowane Materiały Odniesienia EnviroMAT i AgroMAT™ mogą być nieocenionym elementem każdego laboratoryjnego programu kontroli jakości. Konsensus certyfikacji usuwa jakiekolwiek szanse analitycznego błędu systematycznego. Dostępny jest szeroki zakres matryc.

 • Każdy CRM jest certyfikowany przy wykorzystaniu metody analitycznych z badań między laboratoryjnych
 • Niezależna weryfikacja w wielu laboratoriach
 • Certyfikat analizy zawierający wartości: certyfikowaną ufność i zakresy tolerancji oraz instrukcję użytkowania
 • Komplet dokumentacji dla celów audytu
 • Każdy CRM firmy SCP Science jest przystępny cenowo

Lepsza cena - więcej kart i wykresów  kontrolnych poprzez częstsze Analizy Kontroli Jakości - większa wiarygodność analityczna i mniejsze niebezpieczeństwo popełnienia błędów

Więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)