Wzorce przewodnościWzorce przewodności (Wzorce konduktometryczne)

Wzorce przewodności AccuSPEC stanowią odpowiedź na potrzebę dokładnego pomiaru przewodności w laboratorium, w próbkach środowiskowych i procesu technologicznego wody. Wszystkie wzorce są certyfikowane w temperaturze 25 °C.

  • Dostępna duża różnorodność stężeń
  • Bezpośrednia identyfikowalność z NIST
  • Certyfikat analizy z aktualną i rzeczywistą  przewodnością wzorca, numer serii, termin ważności i identyfikowalność z NIST, w stosownych przypadkach
  • Redukcja błędów poprzez możliwość wybranie stężenia najbliżej badanej próbki
  • Kompletna dokumentacja dla celów audytu

Więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)