Wzorce TOC i TIC

Wzorce Całkowitego Węgla Organicznego i Całkowitego Węgla Nieorganicznego

TOC jest techniką analityczną pomiaru jakości wody podczas procesu oczyszczania wody pitnej. Pełni ona ważną rolę w oszacowaniu ilości naturalnej materii organicznej (NOM) w źródle wody. SCP SCIENCE produkuje wszystkie popularne wzorce i odczynniki do Państwa potrzeb laboratoryjnych. Laboratorium SCP SCIENCE przygotowuje te wzorce zgodnie z wytycznymi z "Standardowe metody badania wody i ścieków", które są zgodne z normami American Public Health Associations (APHA), American Water Works Association (AWWA) i Water Environment Federation (WEF).

Więcej informacji (strona SCP Science w języku angielskim - otwiera się w nowym oknie)