Spektrometry iskrowe laboratoryjne Metavision

Iskrowo-łukowe optyczne spektrometry emisyjne (OES) są urządzeniami o kluczowym znaczeniu dla wszystkich gałęzi przemysłu metalowego - oferującymi bardzo dokładną i precyzyjną analizę wielu pierwiastków w ciągu zaledwie kilku sekund. To sprawiło, że stanowią podstawę wyposażenia laboratoriów badawczych wszystkich tych firm, które wymagają analizy metali - od producentów stali i zakładów uszlachetniania, po odlewnie, formiernie, wytłaczarnie, handlowców i oczywiście branże będące użytkownikami końcowymi. Wymagania stawiane spektrometrom iskrowym są jednak bardzo zróżnicowane, a indywidualni użytkownicy mają często własne kombinacje potrzeb analitycznych i ograniczeń budżetowych. Metal Power, jeden z wiodących światowych producentów spektrometrów, oferuje najszerszą na świecie gamę stacjonarnych / laboratoryjnych optycznych spektrometrów emisyjnych (OES), zapewniając, że każdy użytkownik znajdzie odpowiedni model, dostosowany do własnych potrzeb i spełniający unikalne wymagania. Od modelu podstawowego MOSS do najwyższej klasy Metavision-10008X, nasza oferta zapewnia każdemu kupującemu możliwość wyboru modelu, który w największym stopniu pozwoli zbalansować jego wymagania analityczne i cenowe.

Kiedy potrzebny jest stacjonarny/ laboratoryjny optyczny spektrometr emisyjny (OES)

Mówiąc prosto, każde zastosowanie, która wymaga wysokiej dokładności i precyzji podczas analizy metalu, powinna być obsługiwana przez stacjonarny / stołowy spektrometr iskrowy. Spektrometry laboratoryjne zapewniają użytkownikom bardzo dokładne i precyzyjne wyniki dla wszystkich metali i stopów. Zapewnia to użytkownikom niezliczone korzyści, pomagając im zwiększyć wydajność, produktywność, jakość i ostatecznie zyski. Jedynymi warunkami wstępnymi do korzystania ze stacjonarnego spektrometru iskrowego są:

 1. Laboratorium
 2. Wysokiej jakości sprzęt do przygotowywania próbek
 3. Możliwość pobrania odpowiednich stałych próbek metalu do analizy

Kluczowe zalety stacjonarnych / laboratoryjnych optycznych spektrometrów emisyjnych (OES) firmy Metal Power:

 • W pełni cyfrowe źródło sterowane prądem w każdym modelu
 • Najnowsza generacja detektorów CMOS / CCD o ultra wysokiej rozdzielczości
 • Możliwość analizy azotu w każdym modelu (także w stalach niskostopowych!)
 • Najbardziej zaawansowany pakiet aplikacji z mnóstwem unikalnych funkcji
 • Bezszumowe wyraźne widma zapewniają wyjątkową wydajność z wiodącymi w swojej klasie niskimi limitami detekcji we wszystkich modelach
 • Przyjazny dla użytkownika, oparty na ikonach pakiet oprogramowania 
 • Pełna analiza widmowa w całym zakresie długości fal
 • Optymalny dobór i separacja linii
 • Idealne rozwiązanie dla bram wjazdowych przedsiębiorstw w celu kontroli materiałów przez przyjęciem
 • Ekstremalnie szybki okres stabilizacji
 • Ponowna standaryzacja pojedynczymi próbkami
 • Fabrycznie załadowane oraz definiowane przez użytkownika biblioteki ogatunków
 • Statystyczna Kontrola Procesów (SPC)
 • Wiodąca w swojej klasie dokładność i precyzja

Przegląd stacjonarnych / laboratoryjnych optycznych spektrometrów emisyjnych (OES) firmy Metal Power

Jako producent spektrometrów z szeroką wiedzą w dziedzinie CMOS / CCD OES, Metal Power oferuje najszerszy i najlepszy na świecieasortyment OES. Każdy model oferuje wyjątkowe w swojej klasie zalety.


Przegląd modeli spektrometrów iskrowych METAL POWER od spektrometru o największych możliwościach


Metavision-10008X - w zenicie czułości

Metavision-10008X został zaprojektowany specjalnie dla klientów, wymagających najwyższego poziomu dokładności i precyzji przy ekstremalnie niskich limitach detekcji. Dzięki zdolności analizowania prawie każdego możliwego pierwiastka oraz limitami detekcji w granicach pojedynczych ppm lub nawet niższymi, Metavision-10008X stanowi urządzenie odpowiednie do najszerszego zakresu zastosowań. Zaprojektowany, aby sprostać najbardziej wymagającym potrzebom analitycznym użytkowników, którzy nie życzą sobie kompromisów w żadnym aspekcie, Metavision-10008X optymalizuje analizę każdego pierwiastka dla każdej aplikacji, spełniając najbardziej rygorystyczne standardy.

Konstrukcja multi-optycznego systemu Metavision-10008X, wykorzystująca detektory najnowszej generacji oraz specjalnie zaprojektowane siatki, jest pod każdym względem przełomowa. Cały układ optyczny - w zakresie 120-800 nm - jest hermetycznie zamknięty i stabilizowany termicznie do niskiej temperatury, co zapewnia wyjątkową stabilność i minimalizuje szum termiczny, pozwalając uzyskać niezrównane standardy wydajności. Po stronie UV, unikalna konstrukcja oraz komponenty urządzenia zapewniają optymalizację, niskie limity detekcji i wysoką precyzję nawet dla najtrudniejszych do analizy spektralnej pierwiastków – wodoru i tlenu. W części widma widzialnego optyka sięga tak daleko, że obejmuje nawet potas (K). W całym zakresie analitycznym, nasz dobór i konstrukcja detektorów, kart i aplikacji zapewnia limity detekcji na poziomie pojedynczych ppm, a nawet poniżej 1 ppm dla pierwiastków śladowych, dzięki czemu Metavision-10008X, z konstrukcją opartą w pełni na CMOS / CCD jest jedynym spektrometrem, który rzeczywiście obejmuje całe spektrum 120-800 nm i oferuje pełen zestaw funkcji, w tym niskie limity detekcji, analizę pierwiastków gazowych i spektroskopię z podziałem czasu (TRS).

Najważniejsze właściwości

 • Pełne pokrycie spektralne w zakresie 120-800 nm; co w rzeczywistości pokrywa się z całym układem okresowym pierwiastków
 • Ponad 60 pierwiastków w standardowych kalibracjach, z niskimi limitami detekcji dla N, O, C, H itp.
 • W pełni ilościowa analiza cienkich drutów (do 0,1 mm) i cienkich folii (do 0,02 mm)
 • Spektroskopia z podziałem czasu (TRS)
 • Analiza frakcji rozpuszczalnej lub nierozpuszczalnej (Al, Ti, B, Ca itp.)
 • Biblioteki gatunków dla szybkiej identyfikacji lub potwierdzenia
 • Automatyczna identyfikacja gatunków i matryc
 • Zaawansowane funkcje urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika
 • Oprogramowanie do przetwarzania najnowszej generacji dla wolnego od szumów, wyraźnego widma zapewniającego bardzo niskie limity detekcji, dużą dokładność i precyzję
 • Kompleksowe systemy diagnostyczne, w tym wykrywania błędów, raportowania i logowania
 • Bezpróżniowa optyka zapewniająca niższy koszt nabycia i eksploatacji urządzenia oraz bardzo szybką stabilizację
 • Specjalne aplikacje do bezpośredniej analizy proszków, stopów pośrednich, cienkich folii itp

Optyka zapewniająca najlepszą analizę

Konstrukcja multi-optycznego systemu Metavision-10008X, wykorzystująca detektory najnowszej generacji oraz specjalnie zaprojektowane siatki dyfrakcyjne, jest pod każdym względem przełomowa. Cały układ optyczny - w zakresie 120-800 nm - jest hermetycznie zamknięty i stabilizowany termicznie do niskiej temperatury, co zapewnia wyjątkową stabilność i minimalizuje szum termiczny, pozwalając uzyskać niezrównane standardy wydajności. Po stronie UV, unikalna konstrukcja oraz komponenty urządzenia zapewniają optymalizację, niskie limity detekcji i wysoką precyzję nawet dla najtrudniejszych do analizy spektralnej pierwiastków – wodoru i tlenu. W widocznej części widma optyka sięga tak daleko, że obejmuje nawet potas (K). W całym zakresie analitycznym, nasz dobór i konstrukcja detektorów, kart i aplikacji zapewnia limity detekcji na poziomie pojedynczych ppm, a nawet poniżej 1 ppm dla pierwiastków śladowych, dzięki czemu Metavision-10008X, z konstrukcją opartą w pełni na detektorach CMOS / CCD jest jedynym spektrometrem, który rzeczywiście obejmuje całe widmo spektralne 120-800 nm i oferuje pełen zestaw funkcji, w tym niskie limity detekcji, analizę pierwiastków gazowych i spektroskopię z podziałem czasu (TRS).

Moc i efektywność

W przypadku wszystkich spektrometrów, jakość oraz stabilność analiz jest blisko skorelowana z jakością źródła wyładowań oraz stabilnością zapewnianych wyładowań. Dodatkowo, możliwość szczegółowego dostosowania wyników ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do optymalizacji dla każdego z pierwiastków, w każdej aplikacji. Innowacyjny, cyfrowy generator plazmy Metavision-10008X obejmuje w pełni sterowane prądem źródło, o parametrach gwarantujących szeroki zakres wyników dla każdego parametru wyładowania. Dzięki drobiazgowej, komputerowej kontroli każdego z parametrów, jednostka zasilająca zapewnia najwyższy poziom stabilności plazmy oraz zdolność do generowania idealnych widm dla różnych zastosowań. Urządzenie zaprojektowano dla napięć od 90-270V AC, w sposób umożliwiający korzystanie z niego w dowolnym miejscu na świecie, bez ograniczeń.

Konstrukcja modułowa

Metavision-10008X posiada w pełni modułową konstrukcję ze zoptymalizowaną izolacją podsystemów, zapewniającą dwojakie korzyści: brak interferencji/szumu oraz łatwy dostęp w celu konserwacji. Inżynierowie posiadają łatwy, niezależny dostęp do każdego z podsystemów, a korzyści z takiej konstrukcji urządzenia obejmują również obniżenie i optymalizację kosztów części i materiałów eksploatacyjnych.

Najniższy całkowity koszt posiadania i koszty analizy

Metavision-10008X oferuje ultraszybkie analizy i wykorzystuje konstrukcję optyczną, która eliminuje potrzebę stosowania jakichkolwiek pomp próżniowych. Zmniejsza również do minimum zużycie argonu, dzięki eliminacji ciągłego oczyszczania. Przyrząd można również bezproblemowo aktualizować na miejscu w dowolnym momencie w przyszłości, w razie potrzeby dodając kolejne pierwiastki i kalibracje. Konstrukcja części, które wymagają rutynowej konserwacji, interfejs oprogramowania i pakiet aplikacji są zaprojektowane w sposób umożliwiający użytkowanie nawet przez laików, dzięki czemu koszty posiadania i analiz są najniższe na świecie.

Zastosowania

Dla użytkowników liczy się to, co znacznie wykracza poza projekt i zestaw dostępnych funkcji - jakość i użyteczność wyników. W tym celu zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy zastosowania dla Metavision-10008X wychodzące naprzeciw wszelkim potrzebom i oczekiwaniom użytkowników w różnych sektorach. Obejmują one nie tylko zakres analizowanych pierwiastków, ale także granice wykrywalności i dodatkowe wyjścia zapewniane przez spektrometr. Dla przykładu, Metavision-10008X oferuje dla stali limity detekcji na poziomie 1-5 ppm dla O, C, N, S i P, będąc dzięki temu idealnym przyrządem do analiz wszelkich rodzajów stali uspokojonej, również tych wykorzystywanych w przemyśle obronnym, kolejnictwie i motoryzacji. Podobnie, uwzględniając potrzeby producentów czystej miedzi, przyrząd zapewnia granice detekcji dla tlenu na poziomie 1 ppm (0,0001%), oraz 0,1-0,5 ppm dla Se, Te, Bi i Be, dzięki czemu użytkownicy potrzebują tylko jednego przyrządu dla realizacji wszystkich wymagań w zakresie chemicznych badań analitycznych. Dodatkowo, Metavision-10008X oferuje analizę frakcji rozpuszczonej i nierozpuszczonej dla pierwiastków kluczowych, wykorzystywaną w przemyśle stalowym, oraz niskie limity detekcji kobaltu, aby sprostać wymaganiom producentów baterii. Urządzenie oferuje również kalibracje dla stopów przejściowych, będące odpowiedzią na potrzeby producentów stopów, którzy są dzięki nim w stanie precyzyjnie określić zawartość pierwiastków głównych i śladowych w stopach odlewniczych. Projekt każdej aplikacji uwzględniał w pierwszej kolejności rzeczywiste wymagania użytkowników w zakresie jak najpełniejszej analizy.

Kluczowe parametry techniczne

 • System multi-optyczny wykorzystujący detektory najnowszej generacji, o wysokich rozdzielczościach
 • Zakres długości fali: 120-800 nm, pełne pokrycie spektralne w celu zapewnienia ciągłego wykorzystania linii optymalnych i ich kombinacji, zarówno dla celów analitycznych, jak i referencyjnych
 • Ogniskowa do 500mm
 • Rozdzielczość – do 6 pm (1 pm =10-12 m/10-3nm)
 • Chłodzony, niskotemperaturowy, stabilizowany termicznie system optyczny dla zapewnienia wysokiej precyzji i stabilności
 • Cyfrowe, pulsacyjne, sterowane prądem źródło do generowania plazmy
 • 90-270V AC, 50/60Hz

Metavision-1008i3 - Kiedy doskonałość to zbyt mało

Metavision-1008i3 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności przy niskich limitach detekcji i korzystnych warunkach finansowych. Dzięki możliwości analizowania ponad 55 pierwiastków w metalach żelaznych i nieżelaznych oraz ich stopach, z niskimi limitami detekcji, sięgającymi pojedynczych ppm, a nawet niższymi, spektrometr ten jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego grona użytkowników dbających o jakość. Ponieważ urządzenie bazuje na detektorach CMOS / CCD, nie ma potrzeby uaktualniania sprzętu, a jeśli po zakupie mają zostać dodane nowe pierwiastki lub matryce, to ich dodanie jest nieskomplikowane i możliwe do wykonania nawet na miejscu u klienta. Innowacyjna optyka zapewnia optymalną wartość.

Metavision-1008i3 posiada podwójny system optyczny o ultra wysokiej rozdzielczości, wykorzystuje detektory CMOS najnowszej generacji i specjalnie opracowane komponenty optyczne, oferując wiodącą w swojej klasie rozdzielczość, która bezpośrednio przekłada się na niższe limity detekcji, wyższą stabilność i większy zakres analizowanych pierwiastków niż w przypadku jakiegokolwiek innego spektrometru tej klasy. Ponadto, cały układ optyczny jest hermetycznie zamknięty i stabilizowany termicznie do niskiej temperatury, co minimalizuje szum termiczny i dodatkowo poprawia wydajność. Dzięki możliwości przeprowadzania analiz w zakresie 130-671 nm, Metavision-1008i3 obejmuje zdecydowaną większość linii pierwiastków w standardowej konfiguracji pozwalając na analizę ponad pięćdziesięciu oraz umożliwiając wprowadzenie kolejnych. Metavision-1008i3 zapewnia rozdzielczość do 7 pm, a użycie niestandardowych komponentów i aplikacji sprawia, że jest to jedyne urządzenie w swojej klasie, które oferuje analizę tlenu przy niskich stężeniach (do 10 ppm) z niezwykle wysoką precyzją; przyrząd oferuje również analizę niskich stężeń dla wszystkich pierwiastków śladowych i stopowych, w tym C, S, P, B, Ni, Cr, Li, Na itp., co czyni go idealnym rozwiązaniem dla niemal wszystkich zastosowań, poza tymi najbardziej rygorystycznymi.

Metavision-1008i3 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności przy niskich limitach detekcji i korzystnych warunkach finansowych. Dzięki możliwości analizowania ponad 55 pierwiastków w metalach żelaznych i nieżelaznych oraz ich stopach, z niskimi limitami detekcji, sięgającymi pojedynczych ppm, a nawet niższymi, spektrometr ten jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego grona użytkowników dbających o jakość. Ponieważ urządzenie bazuje na detektorach CMOS / CCD, nie ma potrzeby uaktualniania sprzętu, a jeśli po zakupie mają zostać dodane nowe pierwiastki lub matryce, to ich dodanie jest nieskomplikowane i możliwe do wykonania nawet na miejscu u klienta.

Najważniejsze właściwości

 • Pełne pokrycie spektralne w zakresie 130-671 nm; w tym niskie limity detekcji dla O, Na i Li
 • Chłodzona, niskotemperaturowa optyka umożliwiająca osiągniecie wysokiej stabilność przy niskich limitach detekcji
 • Ponad 55 pierwiastków w standardowych kalibracjach, z niskimi limitami detekcji dla N, O, C itp.
 • W pełni ilościowa analiza cienkich drutów (do 0,1 mm) i cienkich folii (do 0,02 mm)
 • Automatyczna identyfikacja gatunków i matryc
 • Analiza frakcji rozpuszczalnej lub nierozpuszczalnej (w zależności od wariantu)
 • Zaawansowane funkcje urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika
 • Oprogramowanie do przetwarzania najnowszej generacji dla wolnego od szumów, wyraźnego widma zapewniającego bardzo niskie limity detekcji, dużą dokładność i precyzję
 • Kompleksowe systemy diagnostyczne, w tym wykrywanie błędów, raportowanie i logowanie
 • Bezpróżniowa optyka zapewniająca niższy koszt nabycia i utrzymania urządzenia oraz bardzo szybką stabilizację
 • Specjalne aplikacje do bezpośredniej analizy proszków, stopów pośrednich, cienkich folii itp.

Innowacyjna optyka zapewniająca optymalną wartość

Metavision-1008i3 posiada podwójny system optyczny o ultra wysokiej rozdzielczości, wykorzystuje detektory CMOS najnowszej generacji i specjalnie opracowane komponenty optyczne, oferując wiodącą w swojej klasie rozdzielczość, która bezpośrednio przekłada się na niższe limity detekcji, wyższą stabilność i większy zakres analizowanych pierwiastków niż w przypadku jakiegokolwiek innego spektrometruz tej klasy. Ponadto, cały układ optyczny jest hermetycznie zamknięty i stabilizowany termicznie do niskiej temperatury, co minimalizuje szum termiczny i dodatkowo poprawia wydajność.

Dzięki możliwości przeprowadzania analiz w zakresie 130-671 nm, Metavision-1008i3 obejmuje zdecydowaną większość linii pierwiastków w standardowej konfiguracji pozwalając na analizę ponad pięćdziesięciu oraz umożliwiając wprowadzenie kolejnych. Metavision-1008i3 zapewnia rozdzielczość do 7 pm, a użycie niestandardowych komponentów i aplikacji sprawia, że jest to jedyne urządzenie w swojej klasie, które oferuje analizę tlenu przy niskich stężeniach (do 10 ppm) z niezwykle wysoką precyzją; przyrząd oferuje również analizę niskich stężeń dla wszystkich pierwiastków śladowych i stopowych, w tym C, S, P, B, Ni, Cr, Li, Na itp., co czyni go idealnym rozwiązaniem dla niemal wszystkich zastosowań, poza tymi najbardziej rygorystycznymi.

Zasilanie dla najlepszych wyników

W przypadku wszystkich spektrometrów, jakość oraz stabilność analiz jest blisko skorelowana z jakością źródła zasilania – oraz stabilnością zapewnianych wyładowań. Dodatkowo, kluczowe znaczenie ma możliwość dostarczania wyników o wielkiej szczegółowości, zapewniająca optymalizację analiz dla każdego z pierwiastków, w dowolnym zastosowaniu. Innowacyjny cyfrowy generator plazmy w Metavision-1008i3 obejmuje źródło zasilania o kontrolowanym natężeniu prądu z szerokim zakresem wyjść dla każdego parametru wyładowania. Dzięki drobiazgowej, komputerowej kontroli każdego z parametrów, jednostka zasilająca zapewnia najwyższy poziom stabilności plazmy oraz zdolność do generowania idealnych widm dla różnych zastosowań. Urządzenie zaprojektowano dla napięć od 90-270V AC, w sposób umożliwiający korzystanie z niego w dowolnym miejscu na świecie, bez ograniczeń.

Konstrukcja modułowa

Metavision-1008i3 został zbudowany w sposób zapewniający łatwość obsługi i konserwacji. Dzięki w pełni modułowej konstrukcji, instrument posiada zoptymalizowaną izolację podsystemów, co zapewnia dwojakie korzyści – pozwala uniknąć interferencji/szumu oraz zapewnia łatwy dostęp do poszczególnych elementów podczas obsługi i konserwacji. Każdy system posiada dogodny, indywidualny dostęp, zarówno dla inżynierów, przeprowadzających prace serwisowe, jak i operatorów, wykonujących rutynowe zadania konserwacyjne. Konstrukcja zabezpiecza również poszczególne podsystemy przed uszkodzeniem w czasie czyszczenia lub wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Opłacalność we wszystkich aspektach

Metavision-1008i3 oferuje ultraszybkie analizy i wykorzystuje konstrukcję optyczną, która eliminuje potrzebę stosowania jakichkolwiek pomp próżniowych. Zmniejsza również zużycie argonu do najniższego możliwego poziomu, eliminując konieczność ciągłego czyszczenia. Instrument można bezproblemowo zaktualizować na miejscu, dodając pierwiastki, kalibracje i bazy zgodnie z wymaganiami, a konstrukcja części, które wymagają rutynowej konserwacji, interfejs oprogramowania i wszystkie pakiety aplikacji zostały tak zaprojektowane, aby mogły być obsługiwane nawet przez laików. Zapewnia to optymalną ochronę inwestycji i wiodącą wydajność analityczną, zmniejszając jednocześnie koszty na każdym etapie cyklu życia produktu.

Zastosowania

Dla użytkowników liczy się to, co znacznie wykracza poza projekt i zestaw dostępnych funkcji - jakość i użyteczność wyników. W tym celu zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy zastosowania dla Metavision-1008i3, wychodzące naprzeciw wszelkim potrzebom i oczekiwaniom użytkowników w różnych sektorach. Obejmują one nie tylko zakres analizowanych pierwiastków, ale także limity detekcji i dodatkowe wyjścia zapewniane przez spektrometr. Na przykład, uwzględniając potrzeby producentów czystej miedzi (OFC i ETP), przyrząd zapewnia limity detekcji dla tlenu na poziomie (0,001%), dzięki czemu użytkownicy potrzebują tylko jednego przyrządu dla realizacji wszystkich wymagań w zakresie chemicznych badań analitycznych.

Podobnie, Metavision -1008i3 oferuje limity detekcji w zakresie 1-10 ppm dla niemal wszystkich najważniejszych pierwiastków w stali (włączając w to C, S, P, B. Mo, V, Al. Itp.), a także niskie limity detekcji dla N i O. Dodatkowo, spektrometr zapewnia detekcję na poziomie pojedynczych ppm dla Li i Na, ponieważ tego wymagają firmy zajmujące się produkcją aluminium oraz niskie limity detekcji dla kobaltu, aby spełnić wymagania producentów baterii. Oferujemy również kalibracje dla stopów przejściowych, aby sprostać wymaganiom producentów stopów, którzy teraz będą w stanie dokładnie określić zarówno zawartość pierwiastków matrycowych, jak i pierwiastków śladowych, nawet w przypadku stopów przejściowych. W fazie projektowania podstawowym pytaniem, na które staramy się odpowiedzieć jest to dotyczące prawdziwych potrzeb użytkowników oraz wymagań, które należy zrealizować, aby ich analizy były kompletne.

Huty stali oraz producenci mikro-stopów wymagają analiz w najszerszym możliwym zakresie pierwiastków, przy granicach detekcji na poziomie pojedynczych ppm (lub nawet niższych). Co bardziej istotne, wymagają oni również najwyższej dokładnością i powtarzalności, nawet przy bardzo niskich stężeniach.

Dzięki niskim limitom detekcji oraz granicom wykrywalności na poziomie pojedynczych ppm w przypadku większości pierwiastków i możliwości analizy C, O, N, S, P itp. o bardzo niskich stężeniach z wysoką powtarzalnością, Metavision-1008i3 stanowi odpowiedź na te potrzeby, a nawet więcej. Zdolność do analizowania próbek drutu oraz bardzo cienkich folii nadaje urządzeniu zupełnie nowy wymiar, sprawiając, że ma ono wyjątkowa wartość dla takich nabywców.

Producenci czystych metali, takich jak ołów, cynk, miedź czy tytan wymagają ekstremalnie niskich limitów detekcji dla niemal wszystkich pierwiastków, włączając w to metale ciężkie, takie jak ołów, kadm czy arsen, w celu sprostania wymaganiom w zakresie czystości oraz normom środowiskowym. Metavision-1008i3 oferuje niskie limity detekcji, które umożliwiają analizę czystych w 99,99% metali, z zachowaniem wyjątkowo wysokiej precyzji. W przypadku producentów czystej miedzi oraz tytanu, dodatkowy wymiar jakości urządzeniu nadaje możliwość analizy tlenu, pozwalająca na precyzyjne określenie jego zawartości nawet w miedzi OFC i ETP oraz objęcie zakresem analiz wszystkich klas tytanu.

Laboratoria komercyjne obsługują cały szereg różnych branż, często analizując po kilkaset próbek dziennie, zarówno metali jak i ich stopów. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku laboratoriów wykonujących analizy usterek oraz tymi z dużych sektorów, o różnorodnych aplikacjach, takich jak np. odlewy inwestycyjne. Dla takich laboratoriów, posiadania spektrometru o wysokiej przepustowości, niskich kosztach operacyjnych i szerokim zakresie detekcji pierwiastków, jest kluczowym elementem, umożliwiającym zapewnienie satysfakcji zróżnicowanej klienteli.

Metavision-1008i3 charakteryzuje się szybkością przeprowadzanych analiz i dużą przepustowością, a niskie limity detekcyjne w zakresie od pojedynczych ppm w odniesieniu do czystych metali po wartości wysokie, pozwalają na objęcie zakresem analiz wszystkich metali oraz stopów. Urządzenie oferuje również wyjątkową stabilność i niezawodność, sprawiając, że jest to rozwiązanie idealne dla tego typu użytkowników.

Najważniejsze właściwości

 • Pełne pokrycie spektralne w zakresie 130-671 nm; w tym niskie limity detekcji O, Na i Li
 • Chłodzona, niskotemperaturowa optyka umożliwiająca osiągniecie wysokiej stabilności przy niskich limitach detekcji
 • Ponad 55 pierwiastków w standardowych kalibracjach, z niskimi limitami detekcji dla N, O, C itp.
 • W pełni ilościowa analiza cienkich drutów (do 0,1 mm) i cienkich folii (do 0,02 mm)
 • Automatyczna identyfikacja gatunków i matryc
 • Analiza frakcji rozpuszczalnej lub nierozpuszczalnej (w zależności od wariantu)
 • Zaawansowane funkcje urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika
 • Oprogramowanie do przetwarzania najnowszej generacji dla wolnego od szumów, wyraźnego widma zapewniającego bardzo niskie limity detekcji, dużą dokładność i precyzję
 • Kompleksowe systemy diagnostyczne, w tym wykrywanie błędów, raportowanie i logowanie
 • Bezpróżniowa optyka zapewniająca niższy koszt nabycia i utrzymania urządzenia oraz bardzo szybką stabilizację
 • Specjalne aplikacje do bezpośredniej analizy proszków, stopów pośrednich, cienkich folii itp.

Kluczowe parametry techniczne

 • Optyka: podwójny system optyczny z detektorami CMOS/CCD
 • Zakres długości fali: 130-671 nm
 • Ogniskowa do 400mm
 • Rozdzielczość – do 7 pm (1 pm =10-12 m/10-3nm)
 • Zasilanie: 90-270V AC, 50/60Hz
 • Chłodzony, niskotemperaturowy, stabilizowany termicznie system optyczny
 • Źródło
 • Cyfrowe, pulsacyjne, ze sterowaniem natężeniem prądu

Metavision-1008i - Laboratoryjna Potęga

Badania w dziedzinie spektrometrii koncentrują się nieustannie na uzyskaniu jak najniższych limitów detekcji i jak najkrótszego czasu analiz w połączeniu z wysoką dokładnością i precyzją. W Metal Power, zespół rozwojowo-badawczy również skupia się na tych zagadnieniach, nie tracąc jednak z pola widzenia konieczności dostarczania jak najbardziej ekonomicznych rozwiązań, przez cały cykl życia produktu. Metavision-1008i stanowi przykład takiego osiągnięcia, oferując szybkie, dokładne i precyzyjne analizy w szerokim zakresie pierwiastków o bardzo niskich stężeniach w metalach żelaznych i nieżelaznych, zapewniając jednocześnie wyjątkową wartość ekonomiczną.

Innowacyjna optyka odblokowuje większą wartość

Podwójny system optyczny w Metavision-1008i po raz pierwszy wykorzystuje opatentowany system optyczny firmy Metal Power – D-Scan. Dzięki wykorzystaniu tej technologii, Metavision-1008i podwaja rozdzielczość detektora oraz poprawia limity detekcji, precyzję i dokładność, w odniesieniu do konwencjonalnych rozwiązań optycznych. System D-Scan przyczynia się również do redukcji kosztów, oferując wyjątkową wartość. Układ optyczny obejmuje szeroki zakres długości fal, z pełnym pokryciem widmowym w tym zakresie, zapewniając analizę ponad 35 pierwiastków przy standardowej fabrycznej kalibracji, w próbkach metali i stopach.

Równie przydatny w aplikacjach dla metali i stopów żelaznych i nieżelaznych, Metavision-1008i zapewnia wyjątkowo niskie limity detekcji, na poziomie 15ppm dla węgla (C) i 10 ppm dla siarki (S) w stali. Dodatkowo, również azot (N) jest analizowany w limicie poniżej 20 ppm, co sprawia, że Metavisdion-1008i jest urządzeniem idealnym dla większości wymogów analitycznych. Również w przypadku metali nieżelaznych, Metavision-1008i wykonuje analizy dla ponad 99,9% wszystkich czystych metali, w przypadku niektórych (Cu, Pb itp.) schodząc znacznie poniżej poziomu czystości 99,95%.

Najważniejsze zalety

 • Ponad 35 pierwiastków przy standardowej kalibracji, w tym N, C, S, P, B, wszystkie w niskich stężeniach
 • Wyjątkowa elastyczność - dowolna liczba baz i matryc, także dodawanych na miejscu
 • W pełni cyfrowy, impulsowy, sterowany prądem generator iskrzeń
 • Termicznie stabilizowany system optyczny, dla zapewnienia wysokiej dokładności i precyzji
 • Oprogramowanie przetwarzające najnowszej generacji, dla pozbawionych szumu, czystych widm i niskich limitów detekcji, przy zachowaniu precyzji i dokładności

Zasilanie dla najlepszych wyników

W przypadku wszystkich spektrometrów, jakość oraz stabilność analiz jest blisko skorelowana z jakością źródła zasilania – oraz stabilnością zapewnianych wyładowań. Dodatkowo, kluczowe znaczenie ma możliwość dostarczania wyników o wielkiej szczegółowości, zapewniająca optymalizację analiz dla każdego z pierwiastków, w dowolnym zastosowaniu. Innowacyjny cyfrowy generator plazmy w Metavision-1008i obejmuje źródło zasilania o kontrolowanym natężeniu prądu z szerokim zakresem wyjść dla każdego parametru wyładowania. Dzięki drobiazgowej, komputerowej kontroli każdego z parametrów, jednostka zasilająca zapewnia najwyższy poziom stabilności plazmy oraz zdolność do generowania idealnych widm dla różnych zastosowań. Urządzenie zaprojektowano dla napięć od 90-270V AC, w sposób umożliwiający korzystanie z niego w dowolnym miejscu na świecie, bez ograniczeń.

Konstrukcja modułowa

Metavision-1008i został zbudowany w sposób zapewniający łatwość obsługi i konserwacji. Dzięki w pełni modułowej konstrukcji, instrument posiada zoptymalizowaną izolację podsystemów, co zapewnia dwojakie korzyści – pozwala uniknąć interferencji/szumu oraz zapewnia łatwy dostęp do poszczególnych elementów podczas obsługi i konserwacji. Każdy system posiada dogodny, indywidualny dostęp, zarówno dla inżynierów, przeprowadzających prace serwisowe, jak i operatorów, wykonujących rutynowe zadania konserwacyjne. Konstrukcja zabezpiecza również poszczególne podsystemy przed uszkodzeniem w czasie czyszczenia lub wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Zastosowania

Każdy spektrometr, poza zestawem właściwości i specyfikacjami projektowymi, posiada swoją własną naturę, jakość i możliwość zastosowania w określonych zadaniach laboratoryjnych, stanowiące o jego wartości. W tym zakresie, Metavision-1008i został wyposażony w funkcje spełniające wymagania zdecydowanej większości użytkowników w różnych sektorach. Obejmują one nie tylko odpowiedni zakres analizowanych pierwiastków i limity detekcji, ale również dodatkowe wyniki dostarczane przez spektrometr i pakiet analityczny. Jeśli chodzi o możliwości analityczne, zadanie to realizowane jest dzięki analizom znacznej większości pierwiastków. Od C, S, P i N po V, Sb, Hg i As, Metavision-1008i zapewnia ogromny zakres analiz i niskie limity detekcji. Poza tym, pakiet laboratoryjny został opracowany w sposób umożliwiających dostarczenie jak największej wartości, zarówno w standardzie, jak i opcjach dodatkowych. Wyposażony w potężne i konfigurowalne oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów, pakiet Analyst w Metavision-1008i oferuje również szereg innych funkcji. Począwszy od kontroli jakości gazu i systemu proaktywnych alertów, po biblioteki gatunków i certyfikowanych materiałów referencyjnych - zarówno wstępnie załadowane, jak i konfigurowalne przez użytkownika - a także możliwość dodawania niestandardowych programów dla stopów, pakiet nie pozostawia żadnych potrzeb bez odpowiedzi, zapewniając, że przyrząd umożliwi laboratoriom maksymalne wykorzystanie wartości dostarczanej przez spektrometr.

Huty stali i producenci wszelkiego rodzaju stopów metali żelaznych są zobligowani do przeprowadzania analiz w szerokim zakresie pierwiastków, z naciskiem na ich wysoką dokładność i precyzję. Metavision-1008i umożliwia przeprowadzenie analiz 29 pierwiastków w metalach żelaznych – w tym azotu w stężeniach powyżej 20 ppm – obejmując swoim zakresem wszystkie pierwiastki kluczowe, za wyjątkiem tlenu, w przypadku których limity detekcji mieszczą się w zakresie 10-20 ppm (w przypadku niektórych, granice wykrywalności są nawet jeszcze niższe). Sprawia to, że urządzanie sprawdza się idealnie w przypadku większości firm zajmujących się produkcją lub przetwórstwem stopów stalowych, żeliwa, stopów żeliwnych oraz stali nierdzewnej.

W przypadku zastosowań do analiz metali nieżelaznych, wysoka rozdzielczość Metavision-1008i skutkuje szerokim zakresem analitycznym pierwiastków. Dzięki temu spektrometr zapewnia wszelkie analizy pierwiastków wysoko i niskostopowych, z wyjątkową dokładnością i precyzją analityczną,w tym nie tylko analizę śladową, ale również analizę stopów przejściowych. W przypadku producentów czystych metali, takich jak ołów, cynk, miedz, tytan itp., Metavision-1008i oferuje niskie limity detekcji w szerokim zakresie pierwiastków, obejmującym metale ciężkie takie jak ołów, arsen i kadm, umożliwiając użytkownikom realizację wymogów w zakresie czystości oraz zapewnia zgodność z normami regulacyjnymi. W przypadku zastosowania w odniesieniu do czystych metali, Metavision-1008i oferuje limity detekcji umożliwiające analizę metali do 99,95% czystości, z zachowaniem wyjątkowej precyzji.

Laboratoria komercyjne obsługują szereg różnych branż, często wykonując analizy setek próbek dziennie, w oparciu o różne podłoża, matryce itp. Dla takich laboratoriów, posiadanie spektrometru o wysokiej przepustowości, niskich kosztach operacyjnych i szerokim zakresie detekcji pierwiastków, jest kluczowym elementem, umożliwiającym zapewnienie satysfakcji zróżnicowanej klienteli. Metavision-1008i charakteryzuje się szybkością przeprowadzanych analiz i dużą przepustowością, a niskie limity detekcji spełniają wymagania analityczne niemal wszystkich użytkowników przemysłowych, dzięki czemu spektrometr ten jest idealnym rozwiązaniem dla laboratoriów komercyjnych.

Kluczowe parametry techniczne

 • System multi-optyczny wykorzystując detektory najnowszej generacji o wysokiej rozdzielczości
 • Ogniskowa – do 250 mm
 • Rozdzielczość: do 13 pm (1 pm= 10-12 m/10-3 nm)
 • Stabilizowany termicznie system optyczny w celu zapewnienia wysokiej precyzji i stabilności
 • Cyfrowe, pulsacyjne, sterowane natężeniem źródło do generowania plazmy
 • 90-270v AC, 50/60Hz

MOSS to "BOSS"

MOSS - Kompaktowy i niedrogi

Metal Power ogłosiło prawdziwy przełom technologiczny, wprowadzając na rynek spektrometr kompaktowy MOSS, dostępny w cenie nieprzekraczającej połowy cen konkurencyjnych spektrometrów. To sprawia, że jest to najbardziej ekonomiczny ze wszystkich spektrometrów – różnica w cenie jest naprawdę ogromna. Nie chodzi przy tym wyłącznie o cenę zakupu samego MOSS-a, ale również o koszty eksploatacji – dzięki światowej klasy optymalizacji zużycia argonu, urządzenie zapewnia ponad 2000 iskrzeń na jednej butli. Jednak tym, co najważniejsze w MOSS nie jest aspekt ekonomiczny, a sposób, w jaki w tym podstawowym spektrometrze zastosowane zostały wszelkie szczytowe osiągnięcia technologiczne – zdecydowanie wykraczające ponad zwykłe rozumienie terminu „podstawowy”.

MOSS – To najbardziej opłacalny i najbardziej kompaktowy spektrometr, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. Mały rozmiar. Duża wydajność. Wielkie rezultaty. To prawdziwie potężne urządzenie klasy laboratoryjnej, oferujące limity detekcji nieprzekraczające 50 ppm! Każda firma, niezależnie od swojej wielkości, może sobie teraz pozwolić na naprawdę potężny spektrometr o fenomenalnej wydajności i niespotykanym stosunku jakości do ceny.

Najważniejsze właściwości

 • Wysoka dokładność i precyzja
 • Bezproblemowa aktualizacja bez ograniczeń
 • Możliwość analizy azotu
 • Zakres analityczny obejmujący ponad 30 pierwiastków
 • Możliwość obsługi wielu baz
 • W pełni cyfrowe, sterowane natężeniem prądu źródło wyładowań
 • Najbardziej ekonomiczny spośród wszystkich spektrometrów
 • Ponad 2000 zapłonów na jednej butli argonu!

MOSS – prawdziwy „must have”

Zdolny do analizowania metali żelaznych i nieżelaznych oraz stopów, MOSS oferuje możliwości analityczne oparte na wielu bazach i w zakresie ponad 30 pierwiastków, w tym azotu, dzięki czemu jest prawdziwie niezbędny wkażdej firmie z branży metalowej. Od jednostek podstawowych dla start-upów i mniejszych firm po jednostki zapasowe dla nawet największych i najlepszych, MOSS oferuje wyjątkowo wydajne, elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla niezwykle szerokiego zakresu potrzeb.

Opłacalność w absolutnie każdym aspekcie

MOSS wyróżnia się na tle konkurencji wyjątkową opłacalnością, w każdym aspekcie. Zapewniając ponad 2000 iskrzeń na butlę, wyznacza nowy wzorzec zużycia argonu. Rutynowe wymagania konserwacyjne są minimalne, a przyrząd zaprojektowano tak, aby mógł być obsługiwany nawet przez laików po podstawowym przeszkoleniu przeprowadzonym w czasie instalacji. Jest to również najbardziej kompaktowy i lekki model, jaki kiedykolwiek widziano, zajmujący zaledwie powierzchnię 25 x 28 x 30 cm i ważący zaledwie około 15 kg. Dzięki temu można go łatwo transportować nawet pod pachą i umieścić praktycznie w dowolnym miejscu

Prawdziwie modułowy - naprawdę skalowalny

MOSS posiada nie tyko w pełni modułowa konstrukcję, ale także układ aplikacji. Wszystkie aplikacje są dostępne w skalowalny sposób, a ich konstrukcja zapewnia, że użytkownik może inwestować w nie w zależności od potrzeb. System „build-as-you-go” w połączeniu z ogromną elastycznością MOSS zapewnia, że moduły mogą być dodawane w czasie - również na miejscu - zapewniając, że system będzie rósł wraz z biznesem!

Wysoka jakość w każdym aspekcie

Aby stworzyć ten instrument, opracowaliśmy najnowocześniejszą technologię, którą połączyliśmyz najlepszymi na świecie rozwiązaniami w zakresie systemów optycznych czy aplikacji. Żaden aspekt instrumentu nie został w żaden sposób narażony na szwank - a każdy podsystem został zaprojektowany na najwyższym poziomie jakości, od platformy technologicznej po wybór materiałów i komponentów.

Źródło iskrzeń, które może konkurować z najlepszymi

Przyrząd jest wyposażony w niezwykle wydajny, a jednocześnie bardzo kompaktowy cyfrowy generator plazmy sterowany prądem, zapewniający najwyższy poziom precyzji, dokładności i stabilności. Oferując stabilność plazmy porównywalną z modelami z wyższej półki, sprawiliśmy, że MOSS wyróżnia się od samego początku - czyni to MOSS jedynym spektrometrem w swojej klasie, który posiada w pełni cyfrowe źródło sterowane prądem! Rezultat jest fenomenalny - spektrometr zapewniający wyjątkową precyzję w całym zakresie metali i stopów.

Przełomowa konstrukcja systemu optycznego

Optyka MOSS jest naprawdę przełomowa. Niezwykle kompaktowa konstrukcja skupia się na zapewnieniu wysokiej precyzji i dokładności wraz z szerokim zakresem analizowanych pierwiastków. Wybór linii jest możliwy w całym zakresie długości fal, a konstrukcja systemu w połączeniu ze źródłem zasilania zapewniają również niezwykle wysoką elastyczność w zakresie zakresu min-max dla każdego pierwiastka. Dlatego MOSS oferuje kalibracje fabryczne dla ponad 30 pierwiastków, w wielu bazach, w tym Fe, Cu, Al, Zn, Ni, Pb, Sn, Mg, Co, Ti itd. Więcej można dodać w dowolnym momencie, w fabryce lub na miejscu u klienta tak, aby spełnić określone potrzeby aplikacyjne klienta. Konstrukcja optyki zapewnia również znaczące korzyści w zakresie stabilności - krótko- i długoterminowej - a także opłacalności!

MOSS - w każdym możliwym znaczeniu tego słowa, to prawdziwy BOSS!

MOSS rządzi !