Heksachlorocyklopentadien (Sześciochlorocyklopentadien)

Heksachlocyklopentadien jest prekursorem kilku pestycydów i środków zmniejszających palność. Materiał ten jest używany w wielu reakcjach Dielsa-Aldera do syntezy pestycydów, takich jak aldryna, chlordan, endryna, heptachlor, izobenzan i endosulfan. Te pestycydy cyklodienowe były szeroko stosowane do traktowania nasion i gleby, ochrony domów przed termitami, jako rodentycyd itp. Badania wykazały, że te pestycydy cyklodienowe mają właściwości rakotwórcze lub toksyczne i są trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi. Z tych powodów większość pestycydów cyklodienowych jest zakazana lub wycofana w wielu krajach.

Numer CAS: 77-47-4.

Matryca:  Neat, nr kat. N-12160-25MG, pojemność 5mg
100 μg/ml, nr kat.S-12160M1-1ML, pojemność 1mL