ANITEPO Sp. z o.o.

ul. Brzoskwiniowa 19

04-782 Warszawa

e-mail: info@anitepo.pl


Artur RożnowskiArtur Rożnowski

Dyrektor Handlowy

kom: 604 77 68 38

e-mail: artur.roznowski@anitepo.pl

Kabiny RTG i tomografy ZEISS BOSELLO, maszyny pomiarowe ZEISS SPECTRUM, spektrometry iskrowe METAL POWER, produkty SCP SCIENCE, FLUXANA, Scantech


Kstsrxyns GrychowiczKatarzyna Grychowicz

Menedżer Produktu

kom: 604 77 68 37

e-mail: katarzyna.grychowicz@anitepo.pl

Materiały eksploatacyjne XRF, ICP, AAS, wzorce, produkty AUXILAB

Piotr JanochaPiotr Janocha
Menedżer Produktu
kom: 572 277 625
email: piotr.janocha@anitepo.pl

Analizatory powłok BOWMAN, spektrometry RIGAKU


Dział Techniczny

Mariusz Zgórka

Przedstawiciel Techniczny

kom: 607 966 000

e-mail: mariusz.zgorka@anitepo.pl

Kabiny RTG BOSELLO, ZEISS BOSELLO, urządzenia FLUXANA, urządzenia SCP SCIENCE, spektrometry METAL POWER

Jacek Gawroński

Przedstawiciel Techniczny

kom: 605 608 322

e-mail: jacek.gawronski@anitepo.pl

Spektrometry METAL POWER

Mateusz Gawroński

Przedstawiciel Techniczny

kom: 885 353 285

e-mail: mateusz.gawronski@anitepo.pl

Spektrometry METAL POWER


Formularz kontaktowy:


<----- AnyDesk - Ściągnij program AnyDesk dla zdalnego wsparcia Państwa urządzenia


ANITEPO Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396813. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 100.000,- zł

NIP: 9522114428

REGON: 145816396

BDO: 000533187