ANITEPO Sp. z o.o.

ul. Brzoskwiniowa 19

04-782 Warszawa

e-mail: info@anitepo.pl


Artur RożnowskiArtur Rożnowski

Dyrektor Handlowy

kom: 604 77 68 38

e-mail: artur.roznowski@anitepo.pl

Kabiny RTG i tomografy BOSELLO, spektrometry RIGAKU, produkty Scantech


Kstsrxyns GrychowiczKatarzyna Grychowicz

Menedżer Rozwoju Sprzedaży

kom: 604 77 68 37

e-mail: katarzyna.grychowicz@anitepo.pl

Materiały eksploatacyjne XRF, ICP, AAS, wzorce

Dariusz GuzmańskiDariusz Guzmański

Menedżer Rozwoju Sprzedaży

kom: 508 232 122

e-mail: dariusz.guzmanski@anitepo.pl

Produkty SCP SCIENCE, FLUXANA, AUXILAB

Piotr JanochaPiotr Janocha
Menedżer Produktu
kom: +48 572 277 625
email: piotr.janocha@anitepo.pl

Analizatory powłok BOWMAN, spektrometry RIGAKU


Formularz kontaktowy:

ANITEPO Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396813. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 100.000,- zł

NIP:        9522114428

REGON:  145816396