Chem Service Inc. (USA)

Chem Service, Inc., założona w 1962 roku w USA, jest największym niezależnym dostawcą analitycznych materiałów odniesienia i pierwotnym źródłem niewielkich ilości organicznych chemikaliów. Od ponad 60 lat dostarcza niewielkie ilości (poniżej 10 gramów) wysokooczyszczonych organicznych i nieorganicznych chemikaliów, roztworów i mieszanin oraz zestawów chemicznych do wykorzystania jako materiały analityczne i referencyjne oraz do innych celów laboratoryjnych. Klienci Chem Service zajmują się badaniami chemicznymi, rządowymi, jakości żywności, rolnictwem i naukami przyrodniczymi.

Chem Service należy obecnie do holdingu AnalytiChem Holding GmbH powstałego na początku 2021 roku, rodziny firm dostarczających wysokiej jakości chemię analityczną i materiały referencyjne do laboratoriów na całym świecie.