VISUAL FARIS - Całkowicie automatyczny system inspekcyjny

Automatyczne Rozpoznawanie Wad - ADR (Automatic Defect Recogniction)

Visual Faris oferuje najnowszą technologię obrazowania dla automatycznego rozpoznawanie wad w przemysłowych zastosowaniach rentgenoskopii. Może zostać zainstalowany w każdej kabinie rentgenowskiej firmy BOSELLO.

Ten innowacyjny system sztucznej wizji, całkowicie zaprojektowany i opracowany w laboratoriach badawczych obrazu firmy BOSELLO High Technology, zapewnia niezawodne i skuteczne narzędzia diagnostyczne dla wszystkich aplikacji, które wymagają kontroli jakości w lekkich i ciężkich stopach odlewniczych. 

Analiza rentgenowska Visual Faris polega na przetwarzaniu serii zdjęć wykonanych z odlewu w pozycjach, które zostały zaprogramowane do kontroli. Z chwilą, gdy zdefiniowano kontrolowaną część odlewu, uzyskuje się obraz próbki dla każdej pozycji. Obrazy te są następnie wykorzystywane i wzbogacane danymi w trakcie procesu programowania, na który składa się ustawienie wszystkich parametrów i niezbędnych informacji do przetwarzania, analizy i interpretacji wykrytych wad.

Obszary Zainteresowania (ROI)
ROI określa jeden lub więcej obszarów przetwarzania obrazu rentgenowskiego, w którym wykonywane są funkcje przetwarzania i stosowane konkretne kryteria progów i odrzuceń. Jeżeli do konkretnych obszarów muszą być stosowane różne progi odrzucenia, to mogą być tworzone również różne ROI związane z obszarami spełniającymi te same wymogi krytyczne.
Kryteria odrzucania są oparte o pojedyncze cechy wad, jak również związki sąsiednich i wzajemnych wad analizowanych względem odległości i koncentracji.
Własne kryteria odrzucenia mogą być wdrożone i zintegrowane do funkcji Visual Faris.

Wyrównanie Obrazów
Visual Faris nie wymaga wysokiej precyzji mechanicznej względem pozycji odlewu. Jest w stanie korygować ewentualne rozbieżności między obrazem, która został przechwycony on-line, a obrazem użytym w trakcie procedury nauczania.
Korekcja ustawienia przeprowadzana jest na obrazie cyfrowym, a nie przez mechaniczne zmiany położenia odlewu. To znacznie przyspiesza tę operację.

Usuwanie Cech
Odlewy mogą posiadać pewne "zakłócające" szczegóły na swojej powierzchni, takie jak napisy, kody kreskowe, etykiety, itp. Szczegóły te mogą zakłócać analizę obrazu. Dla przykładu środek litery "O" może być pomylony z porowatością.
W tym zakresie Visual Faris oferuje zestaw funkcji, który pozwala zrekompensować skutki uboczne spowodowane przez tego typu sytuacje.

Te zdjęcia pokazują typową sytuację, gdy wady znajdują się między numerami identyfikacyjnymi. Pierwsze zdjęcia pokazuje kod "307763" i pewną porowatość między "0" a "7".
Drugi obraz pokazuje wynik algorytmów usuwania napisu, kody są całkowicie usunięte, podczas gdy porowatość jest nadal widoczna.
Trzeci obraz przedstawia zidentyfikowaną porowatość.

Przetwarzanie

BOSELLO High Technology opracowało własne wyszukiwarki do identyfikacji wad i ich oceny.

Wbudowane sztuczne wady są dostępne dla testowej analizy obrazu i debugowania oprogramowania ADR.JAKOŚĆ OBRAZU

Przechwytywanie obrazu rentgenowskiego odbywa się z określonymi procesami przetwarzania obrazu, które zwiększają ilość informacji i zmniejszają większość efektów zniekształcających jakość obrazu i treści.