Spektrometry dla przemysłu stalowego oraz odlewni staliwa i żeliwa

Pytania dotyczące spektrometrów w hucie lub odlewni

Produkcja stali wysokiej jakości na dużą skalę wymaga szybkich, bardzo dokładnych i precyzyjnych analiz. Kontrole te obejmują wiele etapów pośrednich, od zakupu surowców po wyroby gotowe. Na każdym etapie należy przeprowadzić różne testy i zainicjować działania, takie jak segregacja, korekta itp. Dlatego w dużych i średnich hutach stalowych konieczna jest szybka, dokładna, precyzyjna i wiarygodna analiza pierwiastkowa. Dlatego pod wieloma względami laboratorium analityczne odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu jakości gotowej stali. Od oceny zgodności z najsurowszymi normami, po staranne kontrolowanie pierwiastków w delikatnie oddzielonych gatunkach, spektrometry produkcyjne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że stal ma zawsze dokładnie określony skład.

Ponadto oszczędza się również koszty, jakie przynoszą spektrometry. Oszczędności kosztów narastają za każdym razem, gdy operator pieca dokonuje korekty dodawania pierwiastków stopowych przed odlewaniem. W mini stalowniach znaczące oszczędności kosztów zaczynają się od zakupu złomu, gdy można określić wysokowartościowe pierwiastki stopowe, takie jak Ni, Sn, Cu itp.

Dlatego każdy spektrometr, który aspiruje do wymagań przemysłu stalowego, musi być w stanie zapewnić:

 • Ekstremalnie szybkie analizy: huty o wysokiej wydajności wymagają wyjątkowo dużej przepustowości i są przykładem powiedzenia „Czas to pieniądz”.
 • Wyjątkową dokładność, precyzję i niezawodność: każdy analiza musi umożliwiać podjęcie decyzji, od których zależą duże wartości.

Typowe wymagania dotyczące zakresu badanych pierwiastków

Praktycznie każdy sposób analizy metali żelaznych zaczyna się od najbardziej rutynowych pierwiastków - w tym węgla, siarki, fosforu, manganu, krzemu, chromu, niklu, molibdenu, wanadu, miedzi i azotu. Następnie występują specyficzne pierwiastki ziem rzadkich, takie jak cer, który bywa poddawany analizie ze względu na jego zastosowanie do zwiększania odporności na korozję stali ocynkowanych; istnieje również szeroki zakres pierwiastków mikrostopowych, które można wykorzystać do różnych celów, oraz wiele innych dodawanych w bardzo niskich stężeniach, które działają jak zanieczyszczenia, powodując zarodkowanie ziaren równoosiowych przed zestaleniem. Na przykład cząstki na bazie ceru testowano w ostatnich latach jako miejsca zarodkowania dla heterogenicznego zarodkowania stali austenitycznej i duplex.

W stalach żaroodpornych występują różne pierwiastki stopowe, takie jak nikiel, chrom, tytan, glin itp. oraz pierwiastki ziem rzadkich, takie jak cer, lantan i itr. Na przykład cer może nie tylko oczyszczać płynne żelazo, ale także rafinować wlewki i mikrostruktury stali odlewanej w sposób ciągły. Właściwości stali ulegają znacznej poprawie, gdy jej ziarna są uszlachetniane pierwiastkami ziem rzadkich, a produkty odtleniania i odsiarczania są modyfikowane przez dodanie tych pierwiastków do ciekłej stali. Pierwiastki te poprawiają integracyjne właściwości stali w podwyższonych temperaturach. Podczas gdy niektóre pierwiastki są używane do wzmocnienia, inne są używane głównie ze względu na odporność na utlenianie, urabialnośći stabilność mikrostruktury.

Podobnie, obecność ołowiu w żeliwie szarym jest szkodliwa dla jego wytrzymałości i dlatego powinna być mierzona i kontrolowana. Łatwym sposobem kontrolowania ołowiu jest analiza złomu dodawanego do wytopów. Bezpośredni wpływ na właściwości odlewów ma ich skład chemiczny. W celu uszlachetnienia ziarna można dodać wiele pierwiastków, takich jak Cr, Mn, Si, Ni, Mo itp. W miarę postępu badań do rutynowych analiz dodaje się kolejne pierwiastki. Na przykład azot pojawił się niedawno jako kluczowy pierwiastek testowany w żeliwie sferoidalnym.

Specjalne wymagania dla hut

Oprócz pierwiastków rutynowych, większe zakłady, w tym te, które koncentrują się na produkcji stali ESR lub stali uspokojonej, a także te, które kierują swoją ofertę do określonych grup klientów, takich jak kolej, przemysł motoryzacyjny, sektor obronny itp., mają określone wymagania dodatkowe. W tych zakładach kładzie się coraz większy nacisk na jakość stali i dlatego mają one bardziej surowe wymagania - zwłaszcza jeśli chodzi o analizę pierwiastków gazowych, a mianowicie azotu, tlenu i wodoru. Przez długi czas uważane za możliwe do zbadania jedynie za pomocą analizatorów spaleniowych, pierwiastki te są obecnie analizowane do bardzo niskich wartości granicznych (1 ppm) i z niezwykle wysoką dokładnością w w spektrometrach iskrowych! Nadaje to nowy wymiar możliwościom, jakie spektrometry oferują producentom stali.

Innym kluczowym obszarem dla takich użytkowników jest wykrywanie wtrąceń. Spektrometry oferują obecnie wykrywanie wtrąceń jednocześnie z wynikami analitycznymi, dodając kolejny punkt do listy wyników, które laboratorium analityczne może uzyskać ze spektrometru.

Spektrometry Metal Power dla hut stali

Asortyment spektrometrów z serii Metavision zapewnia szybkie, dokładne i precyzyjne analizy każdego pierwiastka wymaganego do analizy w przemyśle stalowym. Asortyment obejmuje zarówno instrumenty zaprojektowane jako główne spektrometry dla najlepszych hut, jak i te przeznaczone dla mniejszych odlewni lub używane jako jednostki zapasowe w dużych.

Najlepsze rozwiązanie:

Metavision-10008X to spektrometr z najwyższej półki, oferujący możliwości analityczne w zakresie ponad 60 pierwiastków, z których każdy jest mierzony do poziomów pojedynczych ppm - w tym C, S, P, N, Cr, Ni, a nawet O! Ten spektrometr oferuje również:

 • Możliwość szybkiej analizy - wyniki w <10 sekund!
 • Wykrywanie wtrąceń
 • Analiza tlenu od 1 ppm
 • Analiza azotu od 1 ppm
 • Analiza wodoru
 • Bezpośrednia analiza bazy pierwiastków - stosowana w przypadku drogich pierwiastków, takich jak Ni, Cu itp.
 • Analiza ultra cienkich drutów do średnicy od 0,1 mm
 • Analiza cienkich folii do grubości 0,02 mm (20 mikronów)
 • Zintegrowana diagnostyka.

Wyjątkowa dokładność i precyzja w połączeniu z zakresem pierwiastków, granicami wykrywalności i wysoką przepustowością Metavision-10008X sprawiają, że spektrometr ten jest idealnym rozwiązaniem jako jednostka główna dla największych hut i odlewni. Model ten jest zwykle używany przez duże laboratoria badawcze, duże huty stali, a także przez klientów rządowych, w tym zakłady sektora obrony i kolejnictwa.

Rozwiązania średniej klasy:
Jedynie nieco niższą klasę od Metavision-10008X, reprezentuje spektrometr  Metavision-1008i3, oferujący bardziej ekonomiczne rozwiązanie i jednocześnie zaskakującą wartość. Wyposażony w możliwości analityczne dla ponad 55 pierwiastków, w tym C, N, O, S, P itp.,spektrometr ten posiada takie funkcje, jak:

 • Wykrywanie wtrąceń *
 • Analiza tlenu od 10 ppm *
 • Analiza ultra cienkich drutów do średnicy 0,1 mm
 • Analiza cienkich folii do grubości 0,02 mm (20 mikronów)
 • Zintegrowana diagnostyka

* - Funkcja zależy od wersji.

Ten wyjątkowy wachlarz funkcji sprawia, że Metavision-1008i3 jest niezbędny w wielu miejscach, od hut stali nierdzewnej po producentów odlewów inwestycyjnych, a także w sektorze motoryzacyjnym, kolejowym, obronnym i nie tylko.

Rutynowe rozwiązania analityczne

Dla rutynowych potrzeb analitycznych, idealnym urządzeniem będzie Metavision-1008i oferujący użytkownikom solidne rozwiązanie zawierające w ustawieniach fabrycznych analizę azotu i wyjątkową wydajność we wszystkich rodzajach ustawień.

Rozwiązanie dla początkujących

MOSS - podstawowy spektrometr Metal Power oferuje idealne rozwiązanie dla szerokiego zakresu użytkowników z sektora przemysłu żelaznego. MOSS stanowi idealną propozycję dla wielu typów zakładów - od producentów rutynowych prętów lub stali konstrukcyjnych po producentów staliwa, żeliwa / żeliwa sferoidalnego, walcownie i mniejsze zakłądy odlewnicze. Będąc najbardziej kompaktowym i najbardziej ekonomicznym spektrometrem na świecie, MOSS w dalszym ciągu umożliwia analizę w zakresie 25 pierwiastków w stali. Jest również w pełni skalowalny (włączając w to możliwość rozszerzania na miejscu u klienta) i oferuje analizę azotu!

Rozwiązania mobilne - analizatory na kołach
Huty mają również duże zapotrzebowanie na mobilne urządzenia analityczne; spektrometry potrzebne są do różnorodnych zadań, takich jak:

 • Pozytywna identyfikacja materiału
 • Sortowanie (zwykle potrzebne na dużych placach)
 • Analiza dużych części, z których nie można pobrać próbek do testów laboratoryjnych
 • Analiza materiałów przy bramach wjazdowych

Metavision-108M i Metavision-1008M3 oferują idealne rozwiązania dla takich potrzeb i są dostępne z różnymi sondami - łukowymi, iskrowymi, UV (dla niskich stężeń C, N, B, S, P itp.) oraz różnymi opcjami kombinacji sond.

Unikalne rozwiązania spektrometrów Metal Power:

Firma Metal Power opracowała naprawdę wyjątkowe i przełomowe rozwiązania, o kluczowych dla przemysłu stalowego właściwościach, aby nadać jeszcze większą wartość swoim spektrometrom:

Analiza cienkich drutów
Nasze opatentowane rozwiązanie pozwala na analizę (w pełni ilościową) cienkich drutów o średnicy zaledwie 0,1 mm! To rozwiązanie jest unikalne dla spektrometrów Metal Power i stanowi wielką wartość dla firm produkujących druty cienkie, druty ultra cienkie, siatki itp.

Analiza folii
W przypadku folii oferujemy analizę folii o grubości do 20 mikronów (0,02 mm); to opatentowane rozwiązanie, które oferuje fenomenalną wartość dodaną dla producentów produktów takich jak folie do golarek