Środki grzybobójcze / Fungicydy

Konazole są szeroko stosowane w uprawach pleśni oraz w leczeniu klinicznym i weterynaryjnym, pomimo ich podejrzewanych właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.