Analizator wodoru w ciekłym aluminium - H-Scan

Wytrzymały, dokładny i ekonomiczny

Obecność wodoru w roztopionym aluminium stwarza problemy dla odlewni i zakładów formierskich, ponieważ duża ilość wodoru resztkowego może skutkować znaczną porowatością po odlaniu, co prowadzi do odrzutów lub ryzyka awarii mechanicznych. Analizator H-Scan firmy Metal Power został zbudowany w celu umożliwienia szybkiej i dokładnej analizy zawartości wodoru w stopionym aluminium i wyposażony jest w szereg unikalnych, często opatentowanych, funkcji.


Koszt jednej analizy to mniej niż 40 groszy !


Najważniejsze właściwości

 • Szybka analiza w zaledwie 3 minuty!
 • Szybka i dokładna korekta na podstawie masy próbki
 • Najdokładniejsza metoda analizy zawartości wodoru w warunkach warsztatowych
 • Łatwa i szybka rekalibracja – samodzielne testowanie w terenie
 • Wysoka opłacalność – poniżej 40 groszy za jedno badanie!
 • Wyświetlacz z odczytami w cm3 / 100g lub ppm
 • Drukarka termiczna do wydruków różnych wymaganych parametrów wyjściowych
 • Interfejs USB do pobierania danych próbki
 • Pełna identyfikowalność – kalibracja przy użyciu certyfikowanych pipet
 • Działa w trudnych warunkach odlewni, w temperaturze do 60oC

Do czego potrzebny jest H-Scan

W ostatnich latach przemysł wytwórczy nałożył na odlewnie aluminium rosnące wymagania w zakresie poprawy jakości i niezawodności odlewów. Zarówno sektory zaawansowanych technologii, takie jak motoryzacja, lotnictwo i obrona, jak i branże zorientowane na konsumentów, takie jak produkcja żywności i napojów, generują popyt na materiały aluminiowe pozbawione porowatości. Wiele problemów z osiągnięciem wymaganych norm jakości, jeśli chodzi o porowatość, wynika z nieodpowiedniej kontroli stężenia wodoru w stopie.

Jeżeli stop nie zostanie skutecznie odgazowany (nie dojdzie do uwolnienia rozpuszczonego wodoru) lub odlew zostanie zbyt szybko schłodzony, powstały stały metal pozostanie porowaty. We wszystkich takich sytuacjach ostateczny odlew zostanie odrzucony ze względu na występujący w nim niedopuszczalny poziom porowatości (sprawdź z naszej oferty kabiny ZEISS BOSELLO do prześwietleń odlewów).

Z tego powodu wszystkie odlewnie aluminium muszą inwestować w odpowiedni sprzęt do wykrywania wodoru i odgazowywania. Większość odlewni oczywiście już zainwestowała w odgazowywanie lub w jakiś sposób realizuje to zadanie. Jednak większość z nich w dalszym ciągu nie posiada dobrej jakości przyrządu do pomiaru rzeczywistego poziomu wodoru w stopie. Znajomość tego poziomu w oczywisty sposób umożliwia znacznie wydajniejsze odgazowanie i daje dużo większą pewność, jeszcze przed odlaniem stopionego materiału!

H-Scan firmy Metal Power oferuje w wielu wymiarach najkorzystniejsze rozwiązanie w zakresie szybkich, dokładnych i identyfikowalnych pomiarów poziomu wodoru w stopionym aluminium.

Jak działa H-Scan?

H-Scan pobiera jako dane wejściowe próbkę stopionego aluminium z wodorem i w ciągu 3 minut dostarcza użytkownikowi odczyt zawartości wodoru w stopie. Ten odczyt - czy to w ppm, czy w cm3 / 100g, pozwala użytkownikom ocenić, czy oraz w jakim stopniu potrzebne jest większe odgazowanie lub czy stop można odlewać bez ryzyka wysokiej porowatości. Umożliwia to wprowadzenie dowolnych modyfikacji procesu, jeśli są one konieczne.

Dlaczego H-Scan!
H-Scan oferuje niezawodne i zautomatyzowane połączenie czterech kluczowych, dostępnych dla użytkowników zalet, których nie posiada żadne inne urządzenie, dzięki którym jest idealnym rozwiązaniem dla każdej dbającej o jakość odlewni:

1. Dokładność - z pełną automatyzacją i przechowywaniem wyników

H-Scan zapewnia dokładność pomiaru w granicach 5% metody subfuzji próżniowej. Chociaż subfuzja próżniowa jest uważana za metodę referencyjną zapewniającą najwyższą dokładność, pozostaje ona zarówno bardzo powolna, jak i niezwykle kosztowna i w dużej mierze ograniczona do laboratoriów. H-Scan zapewnia najdokładniejsze wyniki ze wszystkich instrumentów / metod dostępnych dla rozwiązań przemysłowych. Dodatkowo, H-Scan ma również wbudowaną stację ważenia, której dane wyjściowe są wykorzystywane przez komputer nawet do korygowania wartości różnic masy pomiędzy próbkami.

Ponadto, w przeciwieństwie do tanich systemów wykorzystujących metodę pęcherzykową, H-Scan jest w pełni zautomatyzowany. Gwarantuje to, że:

 • Nie wystąpią błędy typowe dla metod manualnych: żaden etap analizy nie wymaga działań manualnych, a wszystkie zadania po rozpoczęciu analizy są w pełni sterowane komputerowo.
 • Baza danych jest przechowywana na komputerze: dzięki temu uzyskiwane wyniki są niezwykle dokładne i szczegółowe.

2. Identyfikowalność - bez komplikacji, przy użyciu certyfikowanych, skalibrowanych pipet dostarczanych z H-Scan

Jedną z kluczowych kwestii związanych z pomiarem wodoru w stopie jest identyfikowalność. Niemożliwe jest wykonanie CRM-u ze stopionego metalu, przez co większość z instrumentów nie nadaje się do kalibracji lub testowania dokładności. Nie dotyczy to jednak H-Scan. Firma Metal Power jako akredytowana przez NABL (w zakresie badań biegłości, laboratoriów chemii mokrej, laboratoriów oprzyrządowania i CRM) zapewnia pełną identyfikowalność H-Scan oraz możliwość testowania i kalibracji na miejscu przy minimalnych kosztach i niewielkim wysiłku.

Przyrząd jest dostarczany z certyfikowanymi, skalibrowanymi pipetami, których można użyć do szybkiego sprawdzenia dokładności, a także w razie potrzeby do skorygowania kalibracji. Ponadto, biorąc pod uwagę prostotę tego procesu, może on być przeprowadzany na miejscu przez operatorów lub inżynierów, bez konieczności kosztownej wysyłki do laboratorium.

3. Szybkość – w połączeniuz niezawodnością; analizy w ciągu 3 minut i w granicach 5% najlepszych metod laboratoryjnych

Dzięki czasowi analizy wynoszącemu zaledwie 3 minuty, H-Scan zapewnia użytkownikowi niezawodne wyniki w odpowiednim czasie, umożliwiając wprowadzenie zmian w stopionym materiale. Ponadto, ponieważ proces jest sterowany komputerowo, wyniki są wysoce wiarygodne i charakteryzują się najwyższym poziomem dokładności i identyfikowalności. Wyniki analiz są również przechowywane w komputerze i można je łatwo odzyskać, aby zapewnić identyfikowalność w czasie.

4. Opłacalność - koszt jednej analizy jest poniżej 40 zł!

H-Scan praktycznie nie wymaga materiałów eksploatacyjnych. Nie wykorzystuje drogich sond, a jedynym materiałem eksploatacyjnym jest cienki drut ze stalinierdzewnej. Uwzględniając koszty energii, oleju do pompy próżniowej itp., przyrząd zapewnia koszt operacyjny poniżej 40 zł w przeliczeniu na pojedynczą analizę! To wyjątkowo korzystny wynik w porównaniu z rozwiązaniami wysokiej jakości dostępnymi na rynku, przy czym H-Scan zapewnia jednocześnie wyższą dokładność i identyfikowalność niż wszystkie z nich!