EasyPREPEasyPREP Sample Handler

EasyPREP Sample Handler jest systemem przetwarzania próbek opracowanym dla bardzo szeregu zastosowań: precyzyjnego dodawania odczynników (do 7 odczynników), rozcieńczenia próbek, dopełniania próbek oraz innych procesów. Różnorodność konfiguracji stojaków oraz pojemności umożliwia przetwarzanie próbek w ilości od 20 µl do litrów. EasyPREP Sample Handler jest dla laboratorium elastycznym rozwiązaniem do wielu zastosowań.

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie EasyPREP oferuje intuicyjne tworzenie metod dla Państwa próbek. Użytkownik może tworzyć metody do rozcieńczania, zwielokrotniania i transferu próbek do wyznaczonej pozycji stojaka.

Główne zastosowania obejmują:

 • Przeprowadzanie dokładnego rozcieńczenia próbek
 • Budowanie standardowych krzywych kalibracji z ustalonymi współczynnikami rozcieńczenia
 • Dodawanie jednego lub więcej kwasów / odczynników do analitu w etapie przygotowania próbki
 • Dodawanie dokładnych ilości wzorców wewnętrznych do każdego analitu
 • Przygotowanie roztworów, w których główne składniki chemiczne wzorców, tła i analitówidentyczne
 • Niwelowanie efektów matrycy próbki na wynik analizy


Kilka procedur laboratoryjnych można zautomatyzować za pomocą EasyPREP w celu zwiększenia poziomu wydajności laboratorium jednocześnie obniżając ryzyko błędów ludzkich.

Możliwe do przeprowadzenia czynności w EasyPREP to m.in.:

 • Dodawanie odczynników - do 7 odczynników
 • Rozcieńczenie próbek
 • Zwielokrotnienie próbek
 • Transfer próbek
 • Normalizacja (opcja)

Cechy EasyPREP:

 • Przeznaczony do pracy w laboratoriach, gdzie może występować obecność oparów kwasu
 • Minimalna ilość metalowych elementów, maksymalna ilość kwasoodpornych elementów z tworzyw sztucznych
 • Kompletna i jednoczęściowa kwasoodporna obudowa Kydex
 • Elementy elektryczne (przełączniki, połączenia, itp.) zabezpieczone przed wnikaniem pary (oparów)
 • Karty elektroniczne z specjalną powłoką, aby zapobiec atakom oparów kwasów
 • Kwasoodporne dmuchawy chronią metalowe elementy i zamykane otwory w instrumencie
 • Kwasoodporny system próbki/roztwory/odczynnika składający się sondy PEEK, rurki teflonowej, łączniki z tworzyw sztucznych i ceramicznych
  zaworów

Typowa przykładowa procedura:

 • Zważyć próbki w przygotowanych wagowo probówkach 50 ml DigiTUBE lub pojemnikach 50/75 ml NOVAWAVE
 • Rozcieńczyć, dodać kwas i inne odczynniki używając EasyPREP
 • Korzystając z tych samych pojemników, probówek i stojaków, wykonać trawienie lub mineralizacje próbek za pomocą bloków grafitowych DigiPREP lub systemów mineralizacji mikrofalowej NOVAWAVE
 • Dodać wzorzec wewnętrzny wykorzystując EasyPREP bezpośrednio w probówce mineralizacyjnej
 • Znormalizować w specyfikacji klasy ''A''
 • Wykorzystując EasyPREP i DigiTUBE w stojakach mineralizacyjnych, automatycznie przenieść znormalizowane próbki do 15 ml probówek w stojaku podajnika próbek AAS lub ICP
 • Wykonać analizę próbek


Wymiary:

Długość: 60 cm
Głębokość: 55 cm
Wysokość: 61 cm

Waga: 27 kg

Sterowanie PC:

 • Port komunikacyjny: USB
 • Oprogramowanie LHM V.3.1 kompatybilne z LIMS
 • Interfejs: /Wył z diodą LED sygnalizującą zasilanie