EasyPREP BOD-200EasyPREP BOD-200

Automatyczny Analizator BZT

EasyPREP BOD-200 zapewnia użytkownikom możliwość wykonywania analiz BZT, CBOD i tlenu rozpuszczonego. Analizuj CBOD w połączeniu z BZT w celu sprawdzenia, czy niezgodne wyniki BZT są spowodowane nitryfikacją i uzyskuj wyniki bardziej odzwierciedlające rzeczywistą jakość ścieków nitryfikacyjnych.

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, BZT, mierzy niedobór tlenu, który reprezentuje rozkład materii organicznej przez mikroorganizmy.

CBOD mierzy wyczerpywanie tlenu z rozkładu materii organicznej przez mikroorganizmy, w którym wkład bakterii azotowych został stłumiony.

BOD-200 współpracuje z Optyczną lub Membranową Sondą Tlenu Rozpuszczonego zapewniając dokładne i powtarzalne wyniki. Sonda Optyczna nie wymaga konserwacji membrany lub ponownego napełniania elektrolitu i charakteryzuje się stabilną odpowiedzią, minimalnym dryfem i mniejszą liczbą punktowych kalibracji.

Pełną automatyzację procesu bez nadzoru zapewnia :

 • Automatyczne dodawanie substancji aktywnej
 • Automatyczne dodawanie inhibitora
 • Automatyczne rozcieńczenie próbki
 • Automatyczna homogenizacja próbek
 • Automatyczna akwizycja danych, obliczanie i zapis wyników

Stojaki:

 • Załaduj do 59 szklanych bądź jednorazowych plastikowych butelek - duża ilość analizowanych prób
 • Pełna identyfikacja z czytnikiem kodów kreskowych w celu identyfikacji próbki, butelki i stojakami
 • Łatwa śledzenie prób od dnia 0 do dnia 5

Sonda:

 • Zakres 0-50 mg/l
 • Precyzja: 0 do 20: ± 0,1 mg/l lub ± 1% odczytu w zależności co jest większe, 20-50 mg/l, ± 15% odczytu
 • Rozdzielczość 0,01 mg/l
 • Czas reakcji T95 = 22 sekundy z mieszaniem

Skonstruowany specjalnie dla rządowych, miejskich i komercyjnych laboratoriów ochrony środowiska !