Materiały eksploatacyjne dla spektrometrów emisyjnych z rotacyjną elektrodą dyskową (np. SPECTROIL)

Grafitowa Elektroda DyskowaElektrody dyskowe i prętowe są wykonane z wysokiej czystości grafitu. Opatentowana technologia Chemicznego Oczyszczania Pary (CVP) została wykorzystana do przetworzenia grafitu i oferuje doskonałą jakość. Analiza serii odbywa się poprzez spektrografię Littrow-a zapewniającą, że całkowity maksymalny poziom zanieczyszczeń wszystkich pierwiastków nie przekracza 2 ppm. Dostarczamy elektrody grafitowe i prętowe dla spektrometrów z rotacyjną elektrodą dyskową takich jak np. SPECTROIL (wszystkie wersje), Baird MOA, GNR

Oferujemy:

  • elektrody dyskowe
  • elektrody prętowe
  • naczynka jednorazowe
  • ściereczki Kimwipes

Elektrody

  • Spełniają tolerancję ASTM i zgodne są ze specyfikacją MIL-E-8971
  • Numer LOT dla każdej serii