EasyPREP Soil Analyzer

Automatyczny analizator pH i przewodności elektrycznej w glebie

Elastyczny: w celu spełnienia wszystkich wymagań norm ISO 10390 i 11265, EPA 9045D.

EasyPREP Soil Analyzer to wieloparametrowy automatyczny system do analizy gleby. System obejmuje oprogramowanie i sprzęt do wykonywania pomiarów pH i przewodności elektrycznej w różnych naczyniach.

 • Wykonuje żmudne testy środowiskowe w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy.
 • Do 3 punktów kalibracji pH i 2 punktowa kalibracja EC.
 • Analizuj i mieszaj do 4 próbek jednocześnie. System posiada jedną sondę do pomiaru temperatury dla każdego zestawu do 4 sond pH / przewodności.
 • Podwójne pompy dla każdej elektrody pH, po jednej dla każdego odczynnika.
 • System zbudowany do pracy w środowisku korozyjnym. Obudowa i komponenty są kwasoodporne.
 • Pompa perystaltyczna silnika krokowego o dokładności 0,5% przy dostarczaniu 1 ml.
 • Możliwość zapisywania i przywoływania zdefiniowanych metod dla szybkiej konfiguracji rutynowych operacji.
 • Wstępnie zaprogramowane metody oparte na metodach ISO i standardowych metodach, które można modyfikować i zapisywać w celu szybszego programowania nowych receptur.
 • Opcjonalny czytnik kodów kreskowych umożliwia szybkie wczytanie identyfikatora próbki.
 • Współrzędnie GPS dla dokładnej lokalizacji próbki można zaprogramować w oprogramowaniu.
 • Przenieś identyfikator próbki z innych platform.
 • Szybkie przywoływanie i śledzenie wyników.

Ilość próbek:

 • 72 pozycje z probówkami 100 ml, dodatkowe 8 pozycji dla buforów pH i pozycje dla próbek kontrolnych
 • 72 pozycje dla kubków Dixie, dodatkowe 8 pozycji dla buforów pH i pozycje dla próbek kontrolnych

Specyfikacja pH-metru:

 • Zakres odczytu: 1-14
 • Dokładność: ± 0,002
 • Powtarzalność: <0,05%

Specyfikacje pomiarów przewodności elektrycznej:

 • Zakres odczytu: 5-200.000 uS/cm
 • Dokładność: <5% zakresu odczytu
 • Powtarzalność: poniżej 1%